Pamatujeme si nové změny týkající se rodičovské dovolené?

Datum publikování na HitPrace.cz: 13. 12. 2019

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika zveřejnila výsledky internetového průzkumu, který se věnoval znalosti nových změn u rodičovského příspěvku, jež by měly být uvedeny do praxe od 1. ledna 2020. Zajímavé bylo zjištění, kolik lidí si zapamatovalo pozitivní změny, které se chystají, i vzhledem k tomu, že toto téma je stále předmětem neustávajících dotazů. Neméně důležité bylo i zjištění, že téměř 84 % respondentů schvaluje a vnímá pozitivně i to, že si rodič při pobírání rodičovského příspěvku může přivydělávat, a to dle stávající i nové právní úpravy.


Vzhledem k tomu, že proběhla poměrně velká komunikační kampaň na výše uvedené téma, advokátní kancelář chtěla vědět, zda veřejnost v této oblasti dané změny vnímala. V průzkumu se ukázalo, že 44 % dotázaných záležitost nezajímá a nebo si již nic z nově nastavených pravidel nepamatuje. Ale 41 % respondentů si naopak pamatuje, že rodičovský příspěvek má vzrůst o 80 000 Kč, nicméně neznají další podrobnosti. 


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.