Proč je pro firmu ISO certifikát důležitý?

Datum publikování na HitPrace.cz: 28. 11. 2019

Pokud se pohybujete ve výrobě či ve větších firmách jistě jste pojem ISO již zaznamenali. Mnoho lidí tuší, že ISO certifikáty nějakým způsobem souvisí s kvalitou a produktivitou společnosti, ovšem konkrétnější informace chybí. International Organization of Standardization, jak zní celý název, je v Česku také známý pod pojmem Mezinárodní organizace pro normalizaci. 

Mezinárodní organizace pro normalizaci tvoří mezinárodní normy ISO a to ve všech oblastech normalizace, mimo elektrotechniky. Norem sice existuje více 18000, ovšem mezi nejznámější a nejpoužívanější patří ISO 9001.

Historie ISO 9001

Vysoká kvalita a jakost je primární věcí, kterou vyžaduje odběratel od svého dodavatele. S příchodem pásové, potažmo sériové výroby, bylo stále těžší kvalitu dodávaných kusů uhlídat a při velkém množství také často nereálné. Nároky na stejnou kvalitu, alespoň v základních věcech, požadovali odběratelé již po 2. světové válce, ovšem první certifikát ISO 9001 vznikl v 80 letech ve

Velké Británii, následně se rozšířil do Evropy a Asie, která v dnešní době, paradoxně, tvoří 60% certifikovaných společností. 

Správné plnění norem

Principem certifikátu ISO 9001 je přimět vedení firmy, aby s pomocí svých podřízených a zaměstnanců plnili své cíle a plány, které si nastavili, zejména  oblasti kvality. Norma se zajímá o řízení dokumentace, lidské zdroje, infrastruktury. Sleduje komunikaci se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby od vedení společnosti.

Co firmy s certifikátem ISO získají?

Asi nejdůležitějším důvodem k získání certifikátu je vidina vyššího zisku. Certifikátem zajistíte  vyšší kvalitu vašich výrobků a služeb, což jistě zákazníci a odběratelé ocení. Certifikát je pro odběratele potvrzením, že všechny dané normy firma dodržuje.

Díky certifikátu ISO 9001 se zvýší zájem o produkty či služby, čímž se zvýší počet počet zákazníků. Další velkou výhodou je možnost účastnit se výběrových řízeních ve státní správě, kde jsou certifikáty ISO dané zákonem.

Firmu nepřekvapí žádné inovace nebo novinky apod., organizační změny v oboru, dokáže včas reagovat na změny na trhu, na odlišná přání zákazníků nebo na legislativní změny


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.