Rovné nastavení v odměňování i objektivnost hodnotitele zajistí nástroj na analytické hodnocení prací

Datum publikování na HitPrace.cz: 18. 11. 2019

Také někdy řešíte otázky, zdali máte ve firmě správně nastavené mzdové relace mezi jednotlivými pozicemi?  Společnost TREXIMA nabízí nástroj Analytické hodnocení prací AHP 8000, který přispívá k zajištění plnění podmínky rovnosti v odměňování a minimalizuje případný subjektivní vliv hodnotitele. Jedná se o univerzální metodu hodnocení prací, která vychází ze souboru kritérií doporučených Mezinárodní organizací práce ILO.

Metodou se hodnotí pracovní činnosti bez ohledu na to, jaký pracovník je na daném pracovním místě zařazený. „V rámci tohoto hodnocení prací hodnotíme především náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce. Výsledkem je bodová hodnota, která umožňuje porovnat jednotlivé pozice mezi sebou a zařadit je do tarifních tříd nebo roztřídit do motivačních typů podle toho, jaký má daný zaměstnanec vliv na rozhodování a do jaké míry je jeho činnost tvůrčí,“ vysvětluje Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR