Kouzlo sebejistoty

Datum publikování na HitPrace.cz: 7. 10. 2019

Být sebejistý znamená žít beze strachu. Znamená, že máme takovou vnitřní jistotu, že nám nic nemůže nahnat strach, žádný člověk, žádná situace, žádné budoucí události. Napíšete nám s vlastní příběh, jak jste dosáhli lepší sebejistoty? 

Jdeme přes ulici a proti nám náhle vyjede auto, samozřejmě se lekneme. Za deset minut už jsme klidní. Tento druh strachu nás o sebejistotu neokrádá. Existuje jiný strach, nenápadný, plíživý, například, že nás  druzí nebudou uznávat, že to dobře nezvládneme, že nesplníme požadavky, které jsou na nás kladeny, že zklameme očekávání druhých.

Vzpomínáte si na moment, kdy jste něco moc chtěli, ale neudělali jste to? Chtěli někam jít, ale nešli jste? Toužili po změně, ale neuskutečnili jste ji? Chtěli jste někoho oslovit, ale nesebrali jste odvahu? Víte proč jste to neudělali? Měli jste strach.


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.