Kdy a za co vám hrozí okamžitá výpověď?

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 10. 2019

Stává se vám, že často zaspáváte nebo si sem tam něco „vypůjčíte“ z firemních peněz a nikdy nevrátíte? To jsou nejčastější důvody, kdy se zaměstnavatel uchyluje k razantnímu kroku a zaměstnance vyhodí „na hodinu“, což znamená, že zaměstnanec dostává okamžitou výpověď. 

Co znamená dostat výpověď „na hodinu“

Ačkoliv je zaměstnanec uprostřed své směny, při výpovědi „na hodinu“ nebo-li okamžité výpovědi, nechá své práce a okamžitě odchází z pracoviště. Svou výplatu dostane uhrazenou pouze do dne, kdy mu byla dána výpověď. Být z minuty na minutu bez prácea bez vidiny výdělku na další měsíc se může někomu zdát příliš krutým trestem, proto se někteří zaměstnanci začnou se svým zaměstnavatelem soudit. Ve chvíli, kdy zaměstnavatel soud prohraje, musí bývalému zaměstnanci uhradit nejen ušlou mzdu, kterou by dostal ve v klasické dvouměsíční lhůtě, ale také ušlou mzdu po celou dobu soudní pře a všichni, jaké trvání soudní líčení v Česku mají. To je také důvodem, proč mnoho zaměstnavatelů dá zaměstnanci klasickou výpověď z pracovního poměru. Jak poznat, kdy je lepší zaměstnance vyhodit okamžitě a kdy raději počkat?

Typy porušení pracovních povinností

Zákoník práce rozlišuje hned tři typy porušení pracovních povinností nebo kázně: 

porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem

závažným porušením pracovní povinnosti

méně závažným porušením pracovní povinnosti

Ovšem, jak poznat, které prohřešky spadají do jednotlivých kategorií?

Zaměstnavatel si musí vždy ujasnit, jak moc je provinění zaměstnance závažné a zda jeho další působení ve firmě může způsobit nějaké škody, například majetkové. V takovém případě zaměstnavatel neváhá a s okamžitou platností má právo zrušit trvající pracovní poměr. Konkrétně, když zjistí, že má zaměstnanec firemní platební kartu a z účtu začnou mizet peníze nebo ze skladu mizí materiál a zaměstnanec je usvědčen. Ale také v případě, kdy zaměstnanec si zapsal nebo „odpíchnul“ příchod, ale v práci se nezdržel a odvedenou práci pouze předstíral. Svého zaměstnavatele tak „okradl“ o mzdu za práci, kterou nevykonal. 

Okamžitou výpověď zaměstnanec dostane ve chvíli, kdy urazí či dokonce napadne obchodního partnera nebo váženého klienta společnosti a díky jeho jednání firma přijde o skvělý kontrakt. 

Pokud chodí zaměstnanec do práce pozdě nebo často odchází dříve, i to to se může stát impulsem pro zaměstnavatele k okamžité výpovědi. Mnoho zaměstnavatelů se drží pravidla třikrát a dost. 

Pamatujte na to, až si budete příště ráno posouvat budík. 


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.