Jak připravit firmu na budoucnost: Tvůrčí kultura a tvůrčí lean

Datum publikování na HitPrace.cz: 30. 9. 2019

Přichází doba, kdy tvůrčí kultura je něčím, co bude nutné si postupně ve firmách osvojit. Co si představit pod tvůrčí kulturou a tvůrčím leanem (optimalizací procesů)? Jak se projevuje? Jaký dopad bude mít na lidské zdroje a procesy? Co přinese nového do stylu řízení a jak můžou HR oddělení využít takových změn?

Tvůrčí kulturu v našem pojetím definujeme „Hravé, disciplinované prostředí s velkým prostorem pro osobní tvůrčí rozvoj lidí“ Co to znamená?

Lidé na pracovišti mají prostor pro své inovativní a tvůrčí nápady, můžou v takovém prostředí rozvíjet své talenty, ale zároveň jsou vedeny k tomu, aby plnili firemní cíle a dosahovali výsledků dle jejich schopností a dovedností.

K tomu je potřeba vytvořit tvůrčí prostředí, a to přes změnu procesů, které budou více flexibilní a lidem budou pomáhat si osvojit následně důležité kompetence jako je otevřenost, odvaha, nadšení, empatie, asertivita, vytrvalost a představivost. Změně procesů na tvůrčí procesy říkáme „Tvůrčí lean“.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR