Budete za novou prací dojíždět? Máte nárok na příspěvek

Datum publikování na HitPrace.cz: 28. 9. 2019

Nezaměstnanost je rekordně nízká a zaměstnavatelé se předhání v nabídce benefitů. Kromě zaměstnavatelů se také stát angažuje v podpoře nízké nezaměstnanosti a jedním z nástrojů, jak motivovat evidované uchazeče o práci, je příspěvek na dojíždění za prací, který Úřady práce nabízí již od roku 2016. Uchazeč však musí splňovat hned několik podmínek.

Příspěvky pro evidované uchazeče

O příspěvek si mohou zažádat pouze uchazeči o zaměstnání, evidovaní na ÚP více než pět měsíců nebo pokud se ocitli na ÚP kvůli hromadnému propouštění. 

Pokud si takový uchazeč najde práci v jiném městě nebo vesnici než žije a dostane pracovní smlouvu minimálně na šest měsíců, může příslušný ÚP zažádat o příspěvek na dojíždění. Pracovní smlouva nesmí být uzavřena se stejným zaměstnavatelem, kde uchazeč pracoval v posledních dvou letech.

Částka příspěvku je pro každého jiná

Příspěvek na podporu regionální mobility, jak správně zní název příspěvku, se pohybuje  od 1500 do 3500 korun měsíčně podle vzdálenosti, kterou bude uchazeče dojíždět. Nejvyšší částku může získat, pokud bude dojíždět více než 50 km. Příspěvek se vyplácí při dojíždění nad 10 km, výjimku tvoří obce, kam neexistuje žádný spoj. 

Příspěvek může uchazeč pobírat po dobu jednoho roku a nesmí si vydělat více než 1,5 násobek průměrné mzdy. Příspěvek s vyplácí pouze na dojíždění do českých měst a obci, výjimku tvoří Moravskoslezský kraj, který přispívá i na dojíždění za prací do zahraničí. 

I když všechny podmínky splníte, neznamená to, že příspěvek automaticky dostanete. Pokud ano, jste povinni každý měsíc dokládat výplatní pásku a za každý den, kdy v práci chybíte, vám bude příspěvek snížen. Jízdenky ani doklad za benzín nosit nemusíte. 

Příspěvek může pomoci nejen s náklady na dojíždění, ale také s péčí o díte nebo přechodným nájmem. 

Kromě příspěvku na dojíždění, nabízí stát také příspěvek na přestěhování za prací. 


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová