Firemní kultura může ovlivňovat práci zaměstnanců i finanční výsledky společnosti

Datum publikování na HitPrace.cz: 20. 9. 2019

S dobou se mění i práce a otázka firemní kultury se stává více diskutovanou. Přesto stále najdeme společnosti, které neřeší její význam, anebo možná ani neví, o co konkrétně jde. Špatná firemní kultura ale může mít na svědomí jak vyhoření jednotlivých zaměstnanců, tak i zhoršení ekonomických výsledků společnosti. 

Co si pod pojmem firemní kultura představit? Obecně se jedná o náladu, která ve společnosti panuje. Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci, jaké hodnoty sdílí. Jedná se tedy o určité „klima”, které panuje ve firmě, i jak působí navenek.


Předejít vyhoření zaměstnanců

V práci lidé tráví velkou část životů. Někteří své kolegy vidí více, než svoje rodiny. Pracovní podmínky a obecně kulturu ve společnostech proto není dobré podceňovat. Problémy na pracovišti mohou totiž zapříčinit velkou fluktuaci zaměstnanců, různé zdravotní problémy, nebo až vyhoření jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnavatelé by měli vědět, jestli se jejich zaměstnanci do práce těší, anebo do ní chodí s nechutí. Demotivovaný, otrávený či vystrašený zaměstnanec může ohrozit výkon společnosti víc, než světová ekonomická situace. „Pro zaměstnance je pocit psychické pohody a příjemného prostředí čím dál tím důležitější. Materiální benefity jsou jen jednou stranou mince. Druhá a neméně důležitá je firemní kultura a nálada, které ve firmě panují,” říká Silvia Sáričková, personální manažerka společnosti Xerox. 


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.