Co přesně znamená prokrastinace?

Datum publikování na HitPrace.cz: 3. 7. 2019

Prokrastinace je pojem, který je v současné době často skloňován a výraz: „Včera jsem zase prokrastinoval.“ začíná být součástí našeho jazyka. Prokrastinace se nemusí týkat zákonitě pouze dospělých jedinců. Studenti, zejména ve zkouškovém období, bývají často ukázkovými prokrastinaky. 

Jak se prokrastinace projevuje?

Prokrastinace je chorobné odkládání věcí a úkolů na zítra, pozítří, na další týden, měsíc, prostě na jindy, dokud už není čas daný úkon udělat či vyřešit. Možná si řeknete, že je to jen „obyčejná lenost“, ale o není tak docela pravda. Člověk, který trpí prokrastinací si najde milion dalších úkolů, které půjde dělat, aby se vyhnul nechtěné práci. Potřebujete připravit smlouvy do práce do kterých se vám tak nechce a máte na ně poslední dva dny? Jenže potřebujete přece ještě umýt okna, uvařit a posekat zahradu. Následkem prokrastinace si večer u televize neodpočinete, protože na to budete neustále myslet, bude ve vás hlodat špatné svědomí a práci odevzdáte nekvalitně zpracovanou z důvodu nedostatku času. 

Prokrastinace se však nemusí týkat pouze fyzických aktivit. Stejným způsobem můžete odkládat i nepříjemné rozhovory. Možná znáte takové situace: „Zavolám tchyni, až opravím myčku.“ Zavolám šéfovi, až připravím dětem svačinu do školy.“ 

S prokrastinací je také často spojována velká nerozhodnost nebo-li rozhodovací paralýza, kdy se člověk nemůže rozhodnout, co dělat dříve, tak nejde raději dělat nic. Odložení složitějšího rozhodnutí je také projevem prokrastinace. 

Je prokrastinace normální?

Každý člověk svým způsobem občas prokrastinuje a mnohdy si to ani neuvědomuje. Ovšem i prokrastinace může vyústit v chronické chování, což je již příznakem nějaké vážné mentální poruchy. Tito lidé bývají často mylně označováni za lenochy nebo nebo bez osobní vůle a z těchto důvodů také často nevyhledají odbornou pomoc. HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.