Kdo rozhoduje o čerpání vaší dovolené?

Datum publikování na HitPrace.cz: 30. 6. 2019

Blíží se léto a mnoho lidí se již poozhlíží po místech, kde se stráví svou letní dovolenou. Než tak učiníte, ujistěte se, že máte na čerpání své dovolené nárok a celý zájezd vám tak nepropadne. Hodně zaměstnanců, bohužel, žije v domnění, že zaměstnavatel určuje pouze půlku dovolené a o zbytku se rozhodují sami, což je mezi lidmi velmi rozšířený omyl. 

Zaměstnavatel může rozplánovat celou dovolenou

Každý zaměstnanec, který pracuje na HPP v plném úvazku má nárok na 20 dní dovolené. Existují však výjimky, například učitelé, kteří čerpají 6 týdnů nebo státní zaměstnanci, kteří mohou čerpat 25 dní. Také v soukromém sektoru se můžete setkat se dny dovolené navíc, kdy je zaměstnavatel může nabízet jako jeden z benefitů. 

Zaměstnavatel může rozplánovat celou vaši dovolenou, ovšem měl by brát ohled na vaše soukromé záležitosti, jako je péče o děti o prázdninách. Většina firem plánuje dovolenou ve spolupráci s odbory, kde nejprve přihlíží k možnostem provozu společnosti. Pokud se zaměstnavatel rozhodne rozplánovat celou dovolenou, je povinen určit 14 dní nepřetržitě. O nařízené dovolené musí být zaměstnanec informovaný minimálně dva týdny předem.

O dovolenou si můžete požádat

Ačkoliv může zaměstnavatel celou dovolenou rozplánovat, většina z nich ponechá zaměstnancům možnost o části své dovolené rozhodovat sami. Ale i v takovém případě musí zaměstnanec dodržovat určitá pravidla. Při žádosti o dovolenou musíte mít od nadřízeného podepsanou žádanku, kde bude den dovolené uvedený. 

Nevyčerpaná dovolená z loňského roku 

Pokud vám zaměstnavatel neurčí vaši dovolenou do 30.6 následujícího roku, kdy má být dovolená vybrána, můžete si hned od následujícího dne o ní rozhodovat zcela sami a zaměstnavatel vám do toho již nemůže mluvit. Pouze mu oznámíte, že nepřijdete do práce z důvodu čerpání „staré“ dovolené a již od 14.7 se můžete věnovat odpočinku nebo svým zálibám naplno.  


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.