Outdoor assessment center odhalí pravou tvář člověka bez příkras

Datum publikování na HitPrace.cz: 14. 5. 2019

Všichni známe assessment centrum (AC) jako několikahodinový až několikadenní program, při kterém účastníci řeší individuální i týmové úkoly kladoucí nároky na předem stanovené kompetence.

Výstupy pozorování účastníků při řešení těchto úkolů mohou být doplněny výsledky standardních psychodiagnostických nástrojů (osobnostních dotazníků a výkonových testů) a bývají formulovány v podobě individuálních hodnotících zpráv. Ty pak slouží především samotným účastníkům jako cenný zdroj zpětné vazby a inspirace k dalšímu osobnímu i pracovnímu rozvoji. Samozřejmě mohou pomoci i managementu společnosti pro optimální obsazování významnějších pozic i jako zdroj informací, v jakých rozvojových oblastech se svými kolegy dále pracovat.

Konkrétní hodnocené kompetence určuje vždy zadavatel a souvisejí s kompetenčním modelem v dané firmě. Co je ale společné všem AC bez rozdílu, je snaha získat co nejpřesnější obraz o účastnících – o jejich vědomostech a dovednostech, ale také o obvyklých vzorcích chování v nejrůznějších situacích, kterým bývají v pracovním procesu vystaveni.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR