Změny vyžadují psychologii

Datum publikování na HitPrace.cz: 28. 4. 2019

Dnes není problém nastavit procesy, použít technologii. Problém je, jak udělat všechny změny s lidmi. Nejlépe tak, aby je lidé sami nacházeli a rozvíjeli. Udržitelné a výkonné procesy si žádají kvalitní práci od lidí a vytvoření podněcujícího pracoviště. Tímto se zabývá podniková psychologie. 

Optimalizace procesů, zavádění systémů nebo jiné změny, jsou vždy náročné směrem k práci s lidmi. Při nevhodném zavádění se můžeme setkat s odporem , stresem, přetížením pracovníků a také fluktuací. Všechny tyto aspekty mají dopad na náklady a výkonnost firmy.

Firmy, které zavádí nový systém nebo optimalizují procesy to jistě znají. Odpor pracovníků ke změnám, nízká aktivizace pracovníků, konflikty v rámci názorů, nutnost provádění kontrol a auditů po změně nebo dokonce i strach z nových technologií a informačních systémů. V poslední době se také setkávám s problémem nedostatku pracovníků, časté nemocnosti nebo vysoké fluktuace, kdy jednou z příčin kromě platu, je lepší sociální zázemí konkurence. 


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.