INSPIRATIVNÍ LEADERSHIP: Jaké vlastnosti zaměstnanci skutečně očekávají od leadera

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 4. 2019

Před několika lety jsem oslovil okolo dvou tisíc lidí pracovníků firmy s pobočkami v Česku, Slovensku a Polsku s dotazem, jaké jsou podle nich vlastnosti těch šéfů, kterých si opravdu váží. Požádal jsem je o udání 1-3 vlastností, které u nich považovali za inspirativní a hodné následování. Jednalo se o firmu, ve které jsem tehdy pracoval, o to bylo mé dotazování snazší. Doslal jsem celou řadu reakcí, roztřídil jsem je do významově shodných kategorií a z nich následně vybral ty, které se vyskytovaly ve více jak 20 % případů. S částí dotazovaných jsem vedl kvalitativní rozhovory, jejichž cílem bylo, co možná nejpřesněji, definovat, co konkrétně pro ně vybrané vlastnosti znamenají. 


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR