Aktuální trendy v korporátním vzdělávání II.

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 4. 2019

V první části článku jsem rozpracoval 3 aktuální trendy a potřeby v současném firemním vzdělávání, které by měly být součástí hodnot v rámci firemní kultury každé stabilizované a rozvíjející se organizace. Nyní se podívejme na některé další.

4. Maximální důraz je kladen na komunikační dovednosti.

Rozvoj umělé inteligence a moderních technologií, jako jsou internet věcí, či robotická auta mění i budoucnost profesního rozvoje a klade důraz na důležitost komunikačních dovedností. A to i přesto, nebo možná tím spíš, že za lidstvo stále více komunikují stroje a jejich obsluha je stále snazší.

Komunikační dovednosti byly po dlouhou dobu považovány za méně důležité a prakticky nemožné se naučit. Změny na trhu práce a celkový společenský vývoj však staví komunikační dovednosti stále více do popředí. Komunikace se stala součástí většiny pracovních pozic a lidé začali efektivní komunikací dosahovat převratných výsledků.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR