Zaměstnavatelé často napálí čerstvé absolventy škol

Datum publikování na HitPrace.cz: 7. 4. 2019

Po dokončení střední nebo vysoké školy má mnoho mladých lidí problém sehnat zaměstnání, které by je bavilo a naplňovalo je. Nejčastějším důvodem je jejich nulová praxe. Někteří zaměstnavatelé této situace zneužívají a absolventi mnohdy podepíší pracovní smlouvy, které jsou na hranici českého zákoníku práce a není výjimkou, že zákon dokonce poruší. Absolventi nemají srovnání ani zkušenosti a pracovní smlouvu podepíší. 

Peníze „na ruku“ jsou protizákonné

Někteří zaměstnavatelé uvedou do pracovní smlouvy pouze minimální mzdu a zbytek dávají svým zaměstnancům tzv. na černo, což je zcela nepřípustné. Ovšem nezákonné také je, pokud zaměstnanec uzavře pracovní slmouvu se zkráceným úvazkem a současně začne vykonávat stejnou práci na základě živnostenského oprávnění. Zaměstnavatel využívá toho, že tento způsob vypadá celkem nevinně, ale stále se jedná o obcházení zákona.

Pozor na zkušební lhůtu

Nezáleží druhu nového povolání, zda absolvent nastupuje do továrny, skladu, obchodu, kanceláře, úřadu či do veřejných služeb. Pro každého nováčka platí zkušební doba tři měsíce, kterou má pouze na začátku. Při jakékoliv změně se zkušební lhůta nikdy znovu nedává. Výjimku tvoří vedoucí pozice, kde se uvádí zkušební doba na šest měsíců. 

Místo pracoviště

Mnoho splečností má své hlavní sídlo v Praze, které je také většinou uvedené v pracovní smlouvě. Vedle toho by mělo být v pracovní smluvě uvedené místo vykonávaného povolání. Pokud není místo uvedené, může zaměstnavatel poslat zaměstnance do pobočky v jiném městě, kde mu zaměstnanci například onemocní. 

Druh práce

Mladí lidé se často rozčilují, že ve svém zaměstnání dělají téměř vše. Pokud nemají v pracovní smlouvě uvedený přesný typ práce, nic nezmohou. Na druhou stranu, získávají více zkušeností, které se mohou později hodit. 

Datum nástupu

Datum prvního dne v práci musí být stejné jako uvedené datum v pracovní smlouvě. Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

Technologické trendy roku 2020 podle Cisco aneb co přinesou technologie
17. 1. 2020

Technologie mění svět a tato změna je rok od roku rychlejší. Jaké trendy vzniknou díky technologiím v roce 2020? Cisco vidí zejména pět oblastí, které doznají změny.Nutnost budovat internet pro budoucnostVstupujeme do třetí dekády... Přečíst více

Jak digitální svět ovlivňuje naši emoční inteligenci?
17. 1. 2020

Hrozí, že nás v práci kompletně nahradí stroje? Jaké je propojení techniky, obrazovek a sociálních sítí s našim světem emocí a jak ovlivňuje naše chování? Je pro nás digitální svět přítěží nebo ulehčením? A na jaké... Přečíst více

Manažerská akademie radí, jak motivovat zaměstnance, vést porady a zvládat čas a priority
15. 1. 2020

Motivace je nám přirozeně dána, není ale lehké si ji v různých podmínkách udržet. Motto, které vystihuje hlavní náplň další části Manažerské akademie. Jste v pozici manažera noví a nevíte, jak efektivně naložit s časem? Je... Přečíst více

Víc než polovina lidí má delší dovolenou, než určuje zákoník
14. 1. 2020

Jenom zhruba třetina zaměstnanců může čerpat čtyři týdny dovolené za rok, jak určuje zákoník práce, jinak dva ze tří lidí mají volna víc. Desetina zaměstnanců je dokonce proti dalšímu prodloužení dovolené. Ukázal to... Přečíst více

Informace o BOZP a PO na jednom místě dostupné komukoliv
13. 1. 2020

Potřebujete mít veškeré informace o BOZP a PO snadno dostupné na jediném místě, stále aktuální a srozumitelné všem zainteresovaným osobám, ať už se jedná o zákonem uznané odborně způsobilé pracovníky v prevenci rizik nebo... Přečíst více