Víte, kdy máte volno v práci placené a kdy nikoliv?

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 4. 2019

Důvodů k vybírání volna z práce může být mnoho. Některé důvody můžete ovlivnit a volno máte naplánované a některé situace se dějí nečekaně. V některých situacích si zaměstnanci zbytečně vyčerpávají řádnou dovolenou. Mohou využít možnosti placeného nebo neplaceného volna. Dny dovolené tak můžete ušetřit pro své koníčky nebo rodinu. 

Volno bez náhrady mzdy

Pokud uvíznete v zácpě nebo u nehody, musí vám zaměstnavatel dát volno na dobu nezbytně nutnou bez náhrady mzdy – neplacené volno. Na neplacené volno máte také nárok jeden den na svou svatbu (jeden den máte hrazený), na pohřeb nebo na přestěhování ze soukromých důvodů. Pokud se stěhujete pracovně, máte nárok na placené volno. Muži mohu využít dvou dnů neplaceného volna k převozu partnerky do porodnice a k účasti u porodu. Na půl dne neplaceného volna týdně na hledání nového zaměstnání máte nárok, pokud jste ve výpovědní lhůtě.

Paradoxním druhem volna je, pokud zaměstnanci stávkují. Zaměstnavatel musí stávkující zaměstnance omluvit, ovšem bez náhrady mzdy.

Návštěva lékaře

Na tzv. propustku k lékaři na vyšetření máte nárok vždy na dobu nezbytně nutnou. Složitější je to však s jejím proplacením. Pokud zjistíte, že vám nevyhovuje lékař, která je podle vaší pojišťovny nejblíže k vašemu bydlišti a vydáte se do vzdálenějšího města, zůstanete bez náhrady mzdy. Pokud k lékaři doprovázíte osobu blízkou, bude vám náhrada mzdy proplacena. 

Proplacené volno

Kromě jednoho neplaceného volna na svou svatbu, máte nárok ještě na jeden den placený. Placené volno také dostanete při účasti na svatbě svého potomka nebo pohřbu blízkého člověka či kolegy. Plnou náhradu mzdy dostanete také při odběru krve a navíc si odběry můžete odečíst z daní. Volno na zotavení po odběrech také dostanete, ovšem bez náhrady mzdy. 

Dobrovolní hasiči a záchranáři 

Zaměstnavatel je povinen vás z práce uvolnit, pokud jste hasičem nebo záchranářem, ale ušlou mzdu vám nahradit nemusí. Někteří zaměstnavatelé si této činnosti váží a volno proplatí. Když tak neučiní, můžete si o ušlou mzdu zažádat u příslušného města. HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.