Dokáže kreativita zachránit pracovní místa ohrožená automatizací?

Datum publikování na HitPrace.cz: 26. 3. 2019

Podle nedávného průzkumu agentury NASA má 98 % zdravých pětiletých dětí kreativní schopnosti na úrovni geniality, zatímco u dospělých toto číslo rapidně klesá až ke 2 %. Ještě více alarmující pak je skutečnost, že v rámci Průmyslu 4.0 může být v důsledku automatizace ohroženo až 60 % pracovních míst s rutinní náplní, kterou lze do určité míry nahradit stroji. V Evropě to dělá 350 milionů, v České republice pak až 1,8 milionu pracovních míst. To si říká o radikální řešení. 

Zde popíšeme jeden ze slibných pokusů, který se snaží o změření aktuální úrovně kreativních a inovačních kompetencí zaměstnanců a o nasazení navazujících aktivit k rozvoji těch z nich, které se ukážou být potlačené. Čili jde o pokus o jakýsi restart kreativity a odložení nánosů, kterými se na nás podepsala civilizace, škola i rutinní pracovní provoz a o její znovuzapojení do užitků pro firmy. Po takovém rozšíření kompetencí je pak šance, že zaměstnanci dnes vykonávající rutinnější činnosti nemusí o svou práci úplně přijít, ale budou moci přejít na pozice s větším podílem kreativních aktivit.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR