PRÁCE Z DOMOVA – Kdo může být více organizovaný, než schopná máma na mateřské?

Datum publikování na HitPrace.cz: 18. 3. 2019

Možná je to jakési pobídnutí pro určitý typ čtenářů našich článků, protože se mezi Vámi najdou i zaměstnavatelé, které tato oblast začíná zajímat, vkládají úsilí do lidí, které mají na svém pracovišti a stále se jim např. nedaří, aby jejich zaměstnanci byli více produktivní nebo soustředění na svoji činnost. V čem může být problém a příčina toho všeho? Možná se budete ptát, kdo píše tento článek, zda osoba, která ho píše, ví o tom dostatečně mnoho? Nebojte se, dočtete se na konci článku. 

Velkou výhodou tohoto typu práce se udává, že ji můžeme vykonávat z domova. Ale jak to dělají např. maminky, které už tuto práci třeba vykonávají? Jak zvládají vše organizovat, když mají dítě nebo více dětí? Otázek je mnoho a téma je velmi obsáhlé, proto se ráda podělím pro tuto chvíli o zlomek informací z této oblasti.


1.  Dát šanci může být to nejlepší rozhodnutí pro Vaši firmu                       

Proč si ale myslím, že by měly např. maminky dostávat šanci na práci z domova třeba i od svého zaměstnavatele? Stačí se jen zamyslet: co vše mají zajistit hlavně maminky ohledně dětí, když mají začít i vydělávat? Domácnost, výchova, kroužky, práce aj. a pokud nemají hlídání z nějakého důvodu, tak o to je to náročnější. Řídit takovou rodinnou organizaci, tak to už je „vrcholový management“ v životě nejedné ženy. Každý má individuální situaci, ale určitě to neznamená, že by tyto ženy neměly dostávat šanci si vydělat, když na to mají! Ze svých zkušeností jsem opravdu zjistila, že žena dokáže být hodně efektivní a „plodná“ v tomto typu práce – nemá totiž jiné časové rezervy, jako např. kdyby byla 8hodin na pracovišti, kde je možnost debatovat i dlouhé minuty o věcech, které jen vyplňují určitý nesmyslný meziprostor v čase, který tráví s kolegy. Samozřejmě dostat se mezi lidi je také důležité a komunikovat, ale o komunikaci člověk rozhodně nepřijde, většinou tento typ práce je o komunikaci na dálku s lidmi popř. si každý může vyhledat možnosti, jak se mezi lidi dostat. V dnešní době spíše vidím problém v tom, že lidé neumějí mít čas pro sebe, být také o samotě a jen tak nechat myšlenky proudit, udělat si tzv. duševní očistu.

2. Organizace času

Pracujeme v čase, který je vhodný pro nás, rozplánujeme si veškeré aktivity a z toho vyplývá, že manželské/partnerské vztahy jsou pak více vyrovnané, nemáme strach, že nejsme schopné si vydělat a proto odpadá mnoho jiných stresů, než jaké jsou např. na pracovištích, kde „MUSÍME“ být na minutu přesně (všichni víme, že maminky s dětmi to často prostě nemohou stihnout na čas a pak jsou samy vystresované, děti také a co potom čekající kolegové). To je ten další velký rozdíl, už jen pomyšlení na slovo MUSET nevyvolává v člověku potřebu a pocit MÍT RÁD PRÁCI, kterou má vykonat.

3.  Jak poznat, že uchazeč je vhodný na tuto pozici?      

Abych byla upřímná k této otázce, musím odpovědět také otázkou. Jak poznáte, že je uchazeč/ka vhodný na určitou pozici, když k Vám dorazí osobně? Je to stejná situace jako byste přijímali někoho do kanceláře.  Vše je otázkou odpovědnosti k práci, svědomitosti a schopnostech uchazeče na danou pozici. Pohovory na dálku také nejsou v dnešní době již ničím neobvyklým, pokud se dotyčná/ý nemůže dostavit osobně např. kvůli vzdálenosti. Je škoda pak slyšet od personalistů, že maminka byla např. 5let na mateřské, proto není schopná nebo komunikativní, opak bývá pravdou, a proto nehodnoťte lidi jen z takové informace a dejte čas, aby se každý projevil a Vy jste pak odhalili slabiny, ale i silné stránky, které jim můžete pak pomoci vyzdvihnout. 

Napsala pro Vás

Sandra Maršíková

zaměstnanec Hitprace, manželka a v neposlední řadě máma 2 dětí HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová