Alkohol v zaměstnání, důvod k výpovědi?

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 2. 2019

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pro dva skutky. První je při odsouzení zaměstnance pro trestný čin a druhý, když zaměstnanec poruší povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pod druhý skutek lze podřadit i konzumaci alkoholu na pracovišti, resp. obsah alkoholu v krvi zaměstnance. 

Co je třeba vzít v úvahu

Zásadní je, že samotné pozitivní zjištění neznamená vždy (bez dalšího) porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinností, které je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Je třeba vzít v úvahu funkci, kterou zaměstnanec zastává, jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, dobu a situaci, v níž došlo k porušení právních předpisů, míru zavinění zaměstnance, důsledky porušení právních předpisů pro zaměstnavatele, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil škodu na majetku zaměstnavatele apd. Také je třeba vzít v úvahu úroveň naměřených hodnot, pokud se zaměstnanec podvolil dechové zkoušce.

Zaměstnavatel by zkrátka měl pečlivě zvažovat konkrétní okolnosti případu a nevystavovat si nebezpečí případného prohraného soudního sporu, pokud by zaměstnanec podal žalobu na neplatnost výpovědi. 

Alkohol a zákoník práce

ZP ukládá zaměstnancům povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dále zaměstnanci zakazuje vstupovat pod vlivem alkoholu na pracoviště zaměstnavatele. 

Do práce po požití ano, za volant ne

Za 0,2 % zbytkového alkoholu v krvi po večerním pití vás z práce nikdo nevyhodí. Ovšem z hlediska pravidel silničního provozu je i taková hladina alkoholu důvodem k postihu. Je třeba odlišit  vysoká rizika při řízení motorového vozidla od mnohem nižšího nebezpečí při kancelářských pracích. 

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán

Alkohol má určitá pozitiva pro zdraví, dobrou náladu a společenskou zábavu. Požívání piva či vína v rozumné míře může být prospěšné. Ovšem tolerovat při určitém menším porušení povinnosti nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a zaměstnance za to nesankcionovat, nemusí ostatní zaměstnance motivovat k dodržování tohoto pravidla. To pak může vést k ohrožování života a zdraví ostatních zaměstnanců, jakož i majetku zaměstnavatele.Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

V Česku stoupl počet neschopenek kvůli pracovním úrazům a nemocem.
15. 8. 2019

V Česku loni stoupl počet neschopenek kvůli nemocem a pracovním úrazům. Denně chybělo v práci 211 391 tisíc lidí, což je o 12,3 tisíc více než v roce 2017. Největší absence kvůli úrazům v přepočtu na 100 tisíc pojištěnců... Přečíst více

Časové mezery v životopise: jak je vysvětlit?
15. 8. 2019

Důvodů pro kariérní pauzu může být mnoho. Chcete se věnovat rodině, studiu, cestování anebo si práci právě hledáte. Nebo třeba procházíte nechtěnou pracovní přestávkou z důvodu propouštění. Časové mezery v životopisech se... Přečíst více

Tipy, jak si zpříjemnit práci a předejít stresu
13. 8. 2019

Chodíte z práce psychicky vyčerpaní, frustrovaní a bez nálady? Vaše zaměstnání vás nenaplňuje a chodíte do něj s nechutí? Jednou z možností, jak tuto situaci řešit je změna zaměstnání, ovšem není jediným. Někdy... Přečíst více

Klíč k motivaci – zhmotnit nehmatatelné
13. 8. 2019

Úspěšnost a prosperita každé organizace závisí na dvou aspektech vedení – procesním a lidském. Procesní část je o vytváření strategie a implementaci procesů, systémů a struktury tak, aby bylo strategie dosaženo. Lidská je o... Přečíst více

Přerůstá nám systém certifikací ISO přes hlavu?
11. 8. 2019

Normy ISO jako systémy managementu jakosti patří k nejznámějším standardům kvality v Evropě. „Systém ISO je systémem řízení firem k vytváření kvalitních produktů. Nejde o zvláštní dokumentační balík, který firma vytahuje... Přečíst více