Alkohol v zaměstnání, důvod k výpovědi?

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 2. 2019

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pro dva skutky. První je při odsouzení zaměstnance pro trestný čin a druhý, když zaměstnanec poruší povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pod druhý skutek lze podřadit i konzumaci alkoholu na pracovišti, resp. obsah alkoholu v krvi zaměstnance. 

Co je třeba vzít v úvahu

Zásadní je, že samotné pozitivní zjištění neznamená vždy (bez dalšího) porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinností, které je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Je třeba vzít v úvahu funkci, kterou zaměstnanec zastává, jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, dobu a situaci, v níž došlo k porušení právních předpisů, míru zavinění zaměstnance, důsledky porušení právních předpisů pro zaměstnavatele, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil škodu na majetku zaměstnavatele apd. Také je třeba vzít v úvahu úroveň naměřených hodnot, pokud se zaměstnanec podvolil dechové zkoušce.

Zaměstnavatel by zkrátka měl pečlivě zvažovat konkrétní okolnosti případu a nevystavovat si nebezpečí případného prohraného soudního sporu, pokud by zaměstnanec podal žalobu na neplatnost výpovědi. 

Alkohol a zákoník práce

ZP ukládá zaměstnancům povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dále zaměstnanci zakazuje vstupovat pod vlivem alkoholu na pracoviště zaměstnavatele. 

Do práce po požití ano, za volant ne

Za 0,2 % zbytkového alkoholu v krvi po večerním pití vás z práce nikdo nevyhodí. Ovšem z hlediska pravidel silničního provozu je i taková hladina alkoholu důvodem k postihu. Je třeba odlišit  vysoká rizika při řízení motorového vozidla od mnohem nižšího nebezpečí při kancelářských pracích. 

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán

Alkohol má určitá pozitiva pro zdraví, dobrou náladu a společenskou zábavu. Požívání piva či vína v rozumné míře může být prospěšné. Ovšem tolerovat při určitém menším porušení povinnosti nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a zaměstnance za to nesankcionovat, nemusí ostatní zaměstnance motivovat k dodržování tohoto pravidla. To pak může vést k ohrožování života a zdraví ostatních zaměstnanců, jakož i majetku zaměstnavatele.Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

Když šéf stresuje své okolí: někdy je lepší změnit práci
15. 11. 2019

Jak se vypořádat se situací, kdy šéf vládne přílišně pevnou rukou a své podřízené stresuje křikem a nadávkami? Někdy nezbyde než se poohlédnout po jiném působišti.Ještě předtím je však lepší za šéfem zajít a upozornit... Přečíst více

Nová šance pro zaměstnavatele: do roku 2030 přibude na trhu práce 100 tisíc mladých uchazečů
14. 11. 2019

Nezaměstnanost čerstvých absolventů středních škol a učilišť každým rokem klesá. Zatímco celková míra nezaměstnanosti se během posledních šesti let snížila zhruba o dvojnásobek, počet maturantů, kteří nenašli ihned po... Přečíst více

Taky už se těšíte na Ježíška? Firemním deštníkům zvoní hrana, hitem letošního roku jsou síťovky.
13. 11. 2019

Láhev vína, krabička luxusních bonbonů nebo power banka – to jsou tradiční dárky, které dávají firmy svým obchodním partnerům, klientům nebo zaměstnancům. Firmy si ale na výběru vánočních dárků dávají čím dál víc... Přečíst více

Dá se očekávat, že zájem zaměstnavatelů o technicky zaměřené pracovníky poroste i do budoucna, a to bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet úroveň nezaměstnanosti
12. 11. 2019

Kvalitní zaměstnanci na trhu stále chybí a firmy začínají obracet svou pozornost od marného boje o talenty k intenzivnější automatizaci zejména těch nejjednodušších úkonů. Automatizace pro ně představuje trvalejší a... Přečíst více

Ukončení pracovního poměru nejen právně správně
11. 11. 2019

Ukončení pracovní poměru se zaměstnancem nebývá většinou příliš snadnou záležitostí. Na samotný akt je nutné se velmi pečlivě připravit. Ráda bych se tudíž věnovala nejen vlastní administraci tohoto úkonu, ale především... Přečíst více