Alkohol v zaměstnání, důvod k výpovědi?

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 2. 2019

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pro dva skutky. První je při odsouzení zaměstnance pro trestný čin a druhý, když zaměstnanec poruší povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pod druhý skutek lze podřadit i konzumaci alkoholu na pracovišti, resp. obsah alkoholu v krvi zaměstnance. 

Co je třeba vzít v úvahu

Zásadní je, že samotné pozitivní zjištění neznamená vždy (bez dalšího) porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinností, které je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Je třeba vzít v úvahu funkci, kterou zaměstnanec zastává, jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, dobu a situaci, v níž došlo k porušení právních předpisů, míru zavinění zaměstnance, důsledky porušení právních předpisů pro zaměstnavatele, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil škodu na majetku zaměstnavatele apd. Také je třeba vzít v úvahu úroveň naměřených hodnot, pokud se zaměstnanec podvolil dechové zkoušce.

Zaměstnavatel by zkrátka měl pečlivě zvažovat konkrétní okolnosti případu a nevystavovat si nebezpečí případného prohraného soudního sporu, pokud by zaměstnanec podal žalobu na neplatnost výpovědi. 

Alkohol a zákoník práce

ZP ukládá zaměstnancům povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dále zaměstnanci zakazuje vstupovat pod vlivem alkoholu na pracoviště zaměstnavatele. 

Do práce po požití ano, za volant ne

Za 0,2 % zbytkového alkoholu v krvi po večerním pití vás z práce nikdo nevyhodí. Ovšem z hlediska pravidel silničního provozu je i taková hladina alkoholu důvodem k postihu. Je třeba odlišit  vysoká rizika při řízení motorového vozidla od mnohem nižšího nebezpečí při kancelářských pracích. 

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán

Alkohol má určitá pozitiva pro zdraví, dobrou náladu a společenskou zábavu. Požívání piva či vína v rozumné míře může být prospěšné. Ovšem tolerovat při určitém menším porušení povinnosti nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a zaměstnance za to nesankcionovat, nemusí ostatní zaměstnance motivovat k dodržování tohoto pravidla. To pak může vést k ohrožování života a zdraví ostatních zaměstnanců, jakož i majetku zaměstnavatele.Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

Technologické trendy roku 2020 podle Cisco aneb co přinesou technologie
17. 1. 2020

Technologie mění svět a tato změna je rok od roku rychlejší. Jaké trendy vzniknou díky technologiím v roce 2020? Cisco vidí zejména pět oblastí, které doznají změny.Nutnost budovat internet pro budoucnostVstupujeme do třetí dekády... Přečíst více

Jak digitální svět ovlivňuje naši emoční inteligenci?
17. 1. 2020

Hrozí, že nás v práci kompletně nahradí stroje? Jaké je propojení techniky, obrazovek a sociálních sítí s našim světem emocí a jak ovlivňuje naše chování? Je pro nás digitální svět přítěží nebo ulehčením? A na jaké... Přečíst více

Manažerská akademie radí, jak motivovat zaměstnance, vést porady a zvládat čas a priority
15. 1. 2020

Motivace je nám přirozeně dána, není ale lehké si ji v různých podmínkách udržet. Motto, které vystihuje hlavní náplň další části Manažerské akademie. Jste v pozici manažera noví a nevíte, jak efektivně naložit s časem? Je... Přečíst více

Víc než polovina lidí má delší dovolenou, než určuje zákoník
14. 1. 2020

Jenom zhruba třetina zaměstnanců může čerpat čtyři týdny dovolené za rok, jak určuje zákoník práce, jinak dva ze tří lidí mají volna víc. Desetina zaměstnanců je dokonce proti dalšímu prodloužení dovolené. Ukázal to... Přečíst více

Informace o BOZP a PO na jednom místě dostupné komukoliv
13. 1. 2020

Potřebujete mít veškeré informace o BOZP a PO snadno dostupné na jediném místě, stále aktuální a srozumitelné všem zainteresovaným osobám, ať už se jedná o zákonem uznané odborně způsobilé pracovníky v prevenci rizik nebo... Přečíst více