Hokus pokus anebo pracovní fokus?

Datum publikování na HitPrace.cz: 22. 2. 2019

Zamysleme se nad různými činnostmi a úkoly, které v životě vykonáváme - nad aktivitami mentálními i motorickými, v prostředí pracovním i soukromém. Co je podmínkou jejich vykonání, úspěšného a relativně rychlého dokončení?

Odpovědí je především schopnost soustředit se, mít fokus. Koncentrace je v psychologii popisována jako jedna z duševních schopností člověka a přesně znamená vědomé řízení pozornosti na vykonávanou činnost (z lat. concentrare – předpona con = dohromady, centrare = centrum, střed, na střed orientovaný).

Abychom plně dosáhli fokusu, a dostávali se tak při plnění úkolů úspěšně vpřed, je třeba vytvořit pro něj optimální podmínky. V tomto směru se však někteří zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci nebo i sami zaměstnanci dopouštějí řady chyb.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR