Je možné monitorovat zaměstnance?

Datum publikování na HitPrace.cz: 15. 2. 2019

Ve vztazích zaměstnavatel vs zaměstnanci se často vyskytují nejasnosti týkající se práva zaměstnance kontrolovat zaměstnancům e-maily, sledovat jejich pohyb kamerami apd. Zákon upravuje práva zaměstnanců a zaměstnavatelů v zákoníku práce, jehož § 316 řeší zejména ochranu soukromí zaměstnance a ochranu práv a majetku zaměstnavatele. 

Střet zájmů zaměstnavatele se soukromím zaměstnance

Ze zákona vyplývá, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu telefony nebo počítače a zaměstnavatel je oprávněn toto dodržování přiměřeným způsobem kontrolovat. Má tedy právo přiměřeně kontrolovat i soukromou emailovou korespondenci zaměstnance, jakož i surfování či vyřizování si svých osobních věcí na internetu v pracovní době. 

Zároveň zákoník ukládá zaměstnavateli výslovný zákaz bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti tím, že jej bude podrobovat otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo listovních zásilek. Zaměstnavatel má sice právo kontrolovat, zda zaměstnanec používá svěřené počítače a telefony výlučně k pracovním účelům, je však povinen zaměstnance důkladně informovat o rozsahu kontrol i o formě a způsobu jejich provádění. 

Monitorování e-mailů 

Zaměstnavatel může sledovat email zaměstnance pouze když ho o tom informovat a pokud mu to umožňuje zvláštní povaha jeho činnosti. V ostatních případech není zaměstnavatel oprávněn e-maily zaměstnance kontrolovat, číst ani vyřizovat. Na druhou stranu může být vyřizování soukromé korespondence v pracovní době považováno za porušení pracovních povinností se všemi důsledky, zejména jednalo by se o soustavné a pravidelné jednání. 

GDPR zpřísňuje monitoring zaměstnanců

Na straně zaměstnance dnes stojí jednak ochrana podle zákoníku práce, jednak ochrana osobních údajů, zabraňující především zásahům do zaměstnancova soukromí některými příliš invazivními metodami. Jak se různé „sledovací“ technologie rozvíjejí, vzrůstá úměrně i potřeba této zaměstnancovy ochrany. Nařízení GDPR ochranu osobních údajů zaměstnanců v některých ohledech dále zpřísnilo a posílilo tak jejich postavení vůči  zaměstnavateli.Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

Dá se očekávat, že zájem zaměstnavatelů o technicky zaměřené pracovníky poroste i do budoucna, a to bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet úroveň nezaměstnanosti
12. 11. 2019

Kvalitní zaměstnanci na trhu stále chybí a firmy začínají obracet svou pozornost od marného boje o talenty k intenzivnější automatizaci zejména těch nejjednodušších úkonů. Automatizace pro ně představuje trvalejší a... Přečíst více

Ukončení pracovního poměru nejen právně správně
11. 11. 2019

Ukončení pracovní poměru se zaměstnancem nebývá většinou příliš snadnou záležitostí. Na samotný akt je nutné se velmi pečlivě připravit. Ráda bych se tudíž věnovala nejen vlastní administraci tohoto úkonu, ale především... Přečíst více

48 procent profesionálů používá videokonference častěji než před dvěma lety.
8. 11. 2019

Růst video komunikace na měnícím se moderním pracovišti je ovlivněn zejména trendy flexibilní a vzdálené práce a preferencemi zaměstnanců mileniálů a generace Z, říká studie Impact of Video Conferencing Report 2019. Z... Přečíst více

Sdílená pracovní místa: Nový trend na trhu práce
6. 11. 2019

Máte někdy pocit, že svou práci nestíháte a nejraději byste se některých úkolů zbavili i za cenu sníženého platu? Peníze pro vás nejsou vším a chcete raději trávit více času se svou rodinou, která více ocení čas s... Přečíst více

Polovina Čechů je ochotná se kvůli práci přestěhovat
5. 11. 2019

– Možnosti kariérního růstu a lepší rovnováha mezi soukromým a pracovním životem je pro 52 % Čechů argumentem pro stěhování za prací, a to dokonce i do zahraničí. Nejlákavější jsou přitom pro většinu Čechů pracovní... Přečíst více