Zaměstnavatelé stále častěji nabízí volnou pracovní dobu: Jaké má výhody?

Datum publikování na HitPrace.cz: 6. 2. 2019

V posledních letech se v souvislosti s pracovní dobou používá termín klouzavá pracovní doba. Tento pojme však zákoník práce nezná, jelikož jde správně o pružnou pracovní dobu. Pokud tuto formu zaměstnavatel a charakter práce umožňuje, může si zaměstnanec sám zvolit začátek i konec pracovní doby v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Časový úsek, kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti, se nazývá základní pracovní doba. Začátek a konec základní  pracovní doby určí zaměstnavatel. 

Práce z domova

Tato forma pracovní činnosti se prosazuje stále více. Má svá specifika a jedním z nich je, že pracovní dobu nenařizuje zaměstnavatel, ale rozvrhuje si ji sám zaměstnanec. Má tak možnost si pracovní dobu rozvrhnout podle svých potřeb, určit si začátek i konec pracovní doby, přestávky v práci a podobně. S těmito výhodami je ovšem spojen větší požadavek na sebekázeň a na schopnost samostatně si organizovat práci. Výhoda je m.j. také v tom, že zaměstnanec může efektivněji využít svůj vnitřní biorytmus. Ovšem ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova neexistuje. Vždy je třeba, aby zaměstnanec rozvrhl svou pracovní dobu nejen dle potřeb svých, ale také dle potřeb zaměstnavatele. 

Volnou pracovní dobu využívá stále více mladých lidí

Pružná pracovní doba je po stravenkách nejčastějším benefitem, kterým některé firmy své pracovníky odměňují. Využívá toho již téměř každý třetí zaměstnanec ve věku 25 až 34 let. Pro mladé lidi totiž není běžné, aby při prvním nástupu do zaměstnání těsně po škole začali pracovat od osmi do čtyř. Tento problém firmy vnímají a umožňují nejen mladým rozvrhnout si práci podle jejich vlastních potřeb. Zaměstnavatel by měl zaměstnance informovat o tom, kdy je nezbytné, aby byl zaměstnanec dostupný.

Pružná pracovní doba 

Výhodou je, že si člověk může vyřídit věci na úřadě, zajít si k lékaři nebo se každý den alespoň chvíli věnovat rodině nebo svým zálibám. Ovšem ne na každém pracovišti je zavedení pružné pracovní doby možné. Brání tomu návaznost výrobních procesů, poskytování služeb veřejnosti a podobně. V takových firmách mohou režimu pružné pracovní doby využívat jen někteří pracovníci, například ti, kteří pracují v analýzách dat, ve vývojovém středisku apd.HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová