Výhody stravenek pro zaměstnance

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 2. 2019

Stravenky patří zcela nepochybně mezi nejvýhodnější benefity pro zaměstnance. Je to přilepšení ke stravování, které lze využít v nejrůznějších stravovacích zařízeních. Velice často a s velkou oblibou je zaměstnanci využívají také při placení potravin v obchodech. Podle průzkumů si tohoto benefitu při nakupování užívá zhruba 1,3 miliónu obyvatel České republiky, tedy více než 12 % populace.

Proč jsou stravenky výhodné i pro zaměstnavatele

Jejich největším benefitem pro zaměstnavatele je skutečnost, že stravenky patří mezi daňově uznatelné náklady. A to až do výše 55% hodnoty stravenky, resp. jednoho jídla za den. Pokud zaměstnavatel splní všechny potřebné podmínky dané zákonem č. 586/92 Sb., může si tuto částku odečíst ze základu daně. Zbývajících 45% hodnoty stravenky si zpravidla doplácí sám zaměstnanec. 

Některé dobře prosperující firmy hradí svým zaměstnancům plnou cenu stravenky, což je pro zaměstnance velké plus. 

Jak to bývá v praxi

Nejčastější scénář spočívá v tom, že ze 100korunové stravenky firma uhradí 55 Kč (tedy 55%) a zbytek ve výši 45 Kč doplatí zaměstnanec, pro kterého je to velká výhoda. Při současných vysokých cenách za jídla v restauracích se lze výhodně stravovat, neboť zaměstnance zaplatí za kvalitní a vydatné jídlo zhruba polovinu.                     

Stravování a právní předpisy 

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit svým pracovníkům stravování. Zároveň má možnost na stravování přispívat formou stravenek. Vynaložené náklady zaměstnavatele spadají do daňově uznatelných nákladů. Od ledna 2018 platí nová vyhláška, podle níž se cena nejvýhodnější stravenky pro zaměstnance zvýšila o čtyři koruny na 109 korun. Při této hodnotě stravenky si zaměstnavatel může odečíst na daních nejvyšší sumu a zaměstnance dostane nejvyšší hodnotu stravenky s nejnižším doplatkem. 

Další klady

Na rozdíl od jiných benefitů, jako jsou například volné vstupenky na plavání apd., mohou stravenky využívat všichni zaměstnanci bez ohledu na věk a pohlaví. Některé obchodní řetězce zavádějí na trh obědové stravenky, které již dnes akceptuje více než 30 tisíc podniků provozujících stravování.


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.