Tipy, jak vybírat zaměstnance

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 2. 2019

Správný výběr zaměstnanců je zásadní podmínkou úspěšnosti firmy. Jak ale poznat, který člověk splňuje potřebná kritéria a požadavky, který se svou povahou zapadne do kolektivu a přispěje k bezproblémovému chodu firmy? Existuje několik tipů a rad, které vám při výběru nového zaměstnance mohou pomoci. Důležitou roli hraje při výběru psychologie a na prvním místě je rada, nepodléhat prvnímu dojmu. Na co se tedy při výběru hlavně zaměřit?

1. Způsobilost

Potenciální zaměstnanec by měl mít nezbytné dovednosti, zkušenosti a vzdělání k tomu, aby úspěšně zvládal svěřené úkoly

2. Schopnosti 

Vybraný člověk by neměl pouze plnit úkoly, ale také by měl ke své práci přispět vlastní iniciativou a kreativitou. Schopnost by měla znamenat, že člověk má potenciál růstu a zároveň zodpovědnost

3. Slučitelnost

Uchazeč by měl vycházet se svými kolegy, ale také s klienty a partnery. Hlavní zásadou je, aby měl schopnost harmonicky pracovat s nadřízenými. Je třeba odhadnout, zda se časem nemůže stát „potížistou“.

4. Loajalita

Důležitý měřítkem je oddanost, tedy zda to váš kandidát myslí s prací pro vás vážně a zda chce u vás zůstat dlouhodobě. Jeho strukturovaný životopis může napovědět, zda práci u vás nemyslí jen jako dočasné řešení, než si najde něco lepšího

5. Charakter

Kandidát by měl nesobecky vyznávat stejné hodnoty jako vy, a projevit schopnost i ochotu stát se týmovým hráčem

6. Kultura 

Každá činnost, včetně byznysu, má svou specifickou kulturu. Jde o o to, jak se lidé chovají a jak na sebe vzájemně reagují. Zaměstnanci, kteří neodpovídají kultuře firmy, se časem ukáží jako problémoví.

7. Mzda

Musíte si být jisti, že nový zaměstnanec souhlasí s nabízeným platem či mzdou, a že je s jeho výší spokojen. Pokud by tomu tak nebylo, bude se cítit nedoceněný a nebude podávat očekávané pracovní výkony.

Obecné požadavky

Rozhodujícím kritériem pro úspěšnost na pozici je motivace. Kandidát může všechny požadavky splňovat ideálně, ale nemusí být pro firmu přínosem, pokud není dostatečně motivován. Proto je dobré se jej při přijímacím pohovoru zeptat, čím je motivován ke změně místa. Základním pravidlem při pohovoru je přiměřenost otázek, jelikož všeho moc škodí i v tomto případě. Kladení spousty otázek podobného druhu obvykle uchazeče znejistí. Vaším cílem je dozvědět se o uchazeči co nejvíce informací a názorů, a proto se držte pravidla „mlčeti zlato“.HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.