Jaký podíl tvoří finanční bonusy v ročním platu zaměstnanců?

Datum publikování na HitPrace.cz: 31. 1. 2019

Platový portál Paylab (v ČR zastoupený značkou Platy.cz) analyzoval roční platy a výšku finančních bonusů pro jednotlivé úrovně pracovních pozic.

Finanční benefity jsou pro zaměstnance atraktivním přilepšením a při fixním platu dokáží výrazným způsobem navýšit roční příjem. Zaměstnavatelé je využívají pro motivaci zaměstnanců v průběhu kalendářního roku a také jako formu poděkování za odvedenou práci na konci fiskálního roku. Finanční benefity ale poskytují jen někteří zaměstnavatelé – velkou měrou to závisí na „kondici“ dané polečnosti. V praxi jsou rozšířenější spíše nefinanční benefity. 


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.