Tipy, jak na ideální pracovní prostředí

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 1. 2019

Pracovní prostředí se velkou měrou podílí na produktivitě práce. Každý z nás má však jiné možnosti, jak si svoje pracovní prostředí uzpůsobit. Některé faktory jsou však pro všechna pracovní prostředí stejné.

Osvětlení

To je stěžejní faktor především pokud je práce vykonávána za tmy či v zimním období. Nevyplácí se jej tedy podceňovat. Ideálním řešením je osvětlení lokální – nad pracovním prostorem. Ideální není zářivka neboť vydává nepřirozené světlo.

Barva zdí

Barva zdí reprezentuje celý prostor, a proto na nás má největší vliv. Její volbu tedy není radno podcenit. Pokud vybíráte barvy, zapomeňte na ty hodně výrazné a syté, vybírejte spíše odstíny světlejší a decentnější. Ideální s nádechem zelené, která působí uklidňujícím dojmem.

Pokud chcete použít barevnou úpravu celého pracoviště, která by měla sloužit k rozlišení jednotlivých zón na pracovišti, dejte pozor, aby neměla rušivý vliv a neodváděla pozornost od práce.

Pracovní ovzduší

To vytváří teplota, vlhkost a proudění čistého vzduchu. To vše ovlivňuje nejen fyzickou, ale i psychickou námahu, kterou musí každý zaměstnanec v pracovním procesu vynaložit. Pokud není pracovní ovzduší ideální, zhoršuje se i pracovní výkon a dokonce to může mít i vliv na zdravotní stav.

Pracovní prostor

Pokud je naším pracovním prostorem stůl, raději volíme menší rozměry, omezíte tak množství předmětů, které nás obklopují a zbytečně zabírají místo. Také nebudou rozptylovat naši pozornost. Ideální volbou není stůl skleněný. Základ ke stolu tvoří pohodlná židle, dobrou volbou je židle ergonometrická.

Vhodné sociálně psychologické podmínky práce

Mezi tyto podmínky se řadí především pohodlný přístup na pracoviště, optimální pohybový prostor pro výkon práce, optimální zorné podmínky, které ovlivňují druh vykonávané práce a také vhodná pracovní poloha.


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.