Kdy se zaměstnancům vyplatí pojištění odpovědnosti?

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 1. 2019

Pojištění odpovědnosti, neboli lidově pojištění na blbost, se vyplatí v běžném životě, ale v některých povoláních obzvlášť. Při jejich výkonu můžete způsobit nemalé škody na majetku, zdraví či penězích, a to samozřejmě i neúmyslně. Pokud budete mít správně uzavřené pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, ušetříte si hromadu starostí a hlavně hodně peněz. 

Na co se toto pojištění vztahuje?

Na škody způsobené zaměstnavateli zaměstncem při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu. Existují profese, ve kterých zaměstnavatelé tzv. pojistku na blbost dokonce k uzavření pracovní smlouvy vyžadují. Týká se to řidičů nákladních i osobních vozidel, autobusů, nebo i vysokozdvižných vozíků s drahými náklady. Pojistit se ale dají i škody způsobené pracovními stroji nebo škody způsobené uložením pokuty či penále správním orgánem. 

Při sjednávání pojištění zvažte limity plnění

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání vyjde na zhruba tisíc korun ročně a u zaměstnanců, kteří řídí služební vůz až na dva tisíce. Když zvážíte, že zaměstnavatel po vás může požadovat náhradu škody až do 4,5 násobku vašeho platu, nastavte si podle toho limit. Pokud při výkonu povolání řídíte auto, nebo jste řidičem z povolání, je potřeba sjednat si vyšší limit. 

Koho a co pojištění kryje:

řidiče – kryje škody způsobené zaměstnavateli na motorovém vozidle, které bylo svěřeno zaměstnanci k plnění pracovních úkolů. Kryty jsou pouze škody způsobené na tomto vozidle. Nejsou kryty škody způsobené na vlastním vozidle zaměstnance a na vozidlech převzatých od zákazníků. Obdobně jako škody na motorovém vozidle jsou kryty škody způsobené řidičem nebo strojvůdcem na drážním vozidle

pracovní stroje – kryje škody způsobené zaměstnavateli držením, používáním nebo provozem pracovního stroje. Nikoliv však škody, které mají být kryty z povinného ručení

ztráta svěřených věcí – kryje škody způsobené zaměstnavateli ztrátou věci svěřené zaměstnanci (nástroje, ochranné pracovní prostředky apd.) Za ztrátu se však nepovažuje krádež či loupež. Kryty nejsou ani škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách

pokuty a penále – kryje škody způsobené uložením pokuty či penále správním orgánem. Přitom nerozhoduje, zda byla sankce uložena zaměstnavateli nebo třetí osobě, ale musí se jednat o sankce uložené v důsledku zaviněného jednání zaměstnance.
HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.