Jak řešit šikanu v práci

Datum publikování na HitPrace.cz: 10. 1. 2019

Pokud se v zaměstnání objeví šikana, je to první známka narušení sociálních vztahů a počínajícího vzniku nezdravého pracovního prostředí, které se promítá do celé řady oblastí. V první řadě je to narušení nejen psychického, ale i fyzického zdraví osoby, které se šikana bezprostředně týká. Šikana má vliv i na pracovní výkon, objevuje se vyšší absence. To vše může vést i ke snížení zisku firmy.

Pro šikanovaného člověka může mít takto nepříjemné pracovní prostředí velkou řadu následků, které se projevují v podobě celé řady psychosomatických obtíží. Každodenní stres, který s sebou tato situace přináší, se může projevit na poruchách spánku, změnách stravovacích návyků či změně hmotnosti. Tyto skutečnosti mohou ovlivnit celou řadu nemocí.

Jak rozpoznat šikanu?

Pokud se někdo stane obětí šikany, velmi často se za tuto situaci stydí, přestože za ni, ve většině případů, vůbec nemůže. Trápí jej pocit viny, nechce se nikomu svěřovat. To však není na místě. Pomoci může nadřízený. Existuje však i celá řada organizací, které se tímto problémem zabývají.

Pokud jsou projevy šikany v počátku, ne každý je bere v potaz. Pokud se však situace objevují každodenně, je potřeba začít něco dělat.

Mezi kolegy se často šikana projevuje tak, že s konkrétním kolegou nekomunikují, nepředávají mu důležité pracovní informace, šíří o něm pomluvy, přehlížejí jeho úspěch v práci a vyzdvihují chyby, které udělal.

Existují některé diagnostické metody, které pomohou šikanu na pracovišti odhalit. Velkou úlohu také hraje osobnost manažera. Pokud je empatický a naslouchá svým zaměstnancům, brzy může odhalit, že na pracovišti není vše v pořádku.

V každém pracovním kolektivu je potřeba neustále vytvářet a podporovat dobré vztahy. Na to by měl dbát především nadřízený, který může podpořit zdravé pracovní prostředí, v němž se všichni vzájemně podporují. Pro své zaměstnance může pořádat teambuildingové akce. Neměl by zbytečně a veřejně zdůrazňovat chyby. Důležitá je i podpora komunikace a to nejen mezi kolegy, ale i mezi zaměstnancem a nadřízeným.HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.