Jak řešit šikanu v práci

Datum publikování na HitPrace.cz: 10. 1. 2019

Pokud se v zaměstnání objeví šikana, je to první známka narušení sociálních vztahů a počínajícího vzniku nezdravého pracovního prostředí, které se promítá do celé řady oblastí. V první řadě je to narušení nejen psychického, ale i fyzického zdraví osoby, které se šikana bezprostředně týká. Šikana má vliv i na pracovní výkon, objevuje se vyšší absence. To vše může vést i ke snížení zisku firmy.

Pro šikanovaného člověka může mít takto nepříjemné pracovní prostředí velkou řadu následků, které se projevují v podobě celé řady psychosomatických obtíží. Každodenní stres, který s sebou tato situace přináší, se může projevit na poruchách spánku, změnách stravovacích návyků či změně hmotnosti. Tyto skutečnosti mohou ovlivnit celou řadu nemocí.

Jak rozpoznat šikanu?

Pokud se někdo stane obětí šikany, velmi často se za tuto situaci stydí, přestože za ni, ve většině případů, vůbec nemůže. Trápí jej pocit viny, nechce se nikomu svěřovat. To však není na místě. Pomoci může nadřízený. Existuje však i celá řada organizací, které se tímto problémem zabývají.

Pokud jsou projevy šikany v počátku, ne každý je bere v potaz. Pokud se však situace objevují každodenně, je potřeba začít něco dělat.

Mezi kolegy se často šikana projevuje tak, že s konkrétním kolegou nekomunikují, nepředávají mu důležité pracovní informace, šíří o něm pomluvy, přehlížejí jeho úspěch v práci a vyzdvihují chyby, které udělal.

Existují některé diagnostické metody, které pomohou šikanu na pracovišti odhalit. Velkou úlohu také hraje osobnost manažera. Pokud je empatický a naslouchá svým zaměstnancům, brzy může odhalit, že na pracovišti není vše v pořádku.

V každém pracovním kolektivu je potřeba neustále vytvářet a podporovat dobré vztahy. Na to by měl dbát především nadřízený, který může podpořit zdravé pracovní prostředí, v němž se všichni vzájemně podporují. Pro své zaměstnance může pořádat teambuildingové akce. Neměl by zbytečně a veřejně zdůrazňovat chyby. Důležitá je i podpora komunikace a to nejen mezi kolegy, ale i mezi zaměstnancem a nadřízeným.Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

Aktuální trendy v korporátním vzdělávání II.
24. 4. 2019

V první části článku jsem rozpracoval 3 aktuální trendy a potřeby v současném firemním vzdělávání, které by měly být součástí hodnot v rámci firemní kultury každé stabilizované a rozvíjející se organizace. Nyní se... Přečíst více

Firmy stále více dbají na čistotu na pracovišti. Ta může být i jedním z faktorů při rozhodování o novém místě
24. 4. 2019

Snaha udržet si stávající zaměstnance a přilákat nové nutí zaměstnavatele ke stále větším investicím do kvality pracovního prostředí. V minulých letech velká část českých firem tuto otázku neřešila a snažila se na... Přečíst více

Jak díky vysoké finanční gramotnosti zvýšit stabilitu a produktivitu zaměstnanců
23. 4. 2019

Ve škole jsme se naučili mnohému, ale na finanční gramotnost se zcela zapomnělo! Jen si zkuste vzpomenout, kdy jste naposledy použili integrály nebo odmocniny. Já osobně pouze ve škole a to už je pěkná řádka let. A kdy jste naposledy... Přečíst více

Co mají společného vysoký tlak, snížení imunity, nespavost a narušení vztahu s kolegy? Příliš hluku.
22. 4. 2019

Hluk je nepříjemným fenoménem současného života, zejména ve městech. I když si jeho zvýšenou intenzitu často již vědomě nepřipouštíme, na lidské zdraví má velmi negativní vliv. Akustický diskomfort na pracovišti má zase... Přečíst více

Lidé nechtějí pracovat jako stroje na povel, chtějí do práce vkládat i kus sebe
19. 4. 2019

Doporučujeme zhlédnout zajímavé video:Kateřina Lukášová je HR ředitelkou společnosti Sazka.Ve společném rozhovoru hovoří o tom, jak a čím se dá změnit k lepšímu management a HR ve firmě, o její transformaci, fluktuaci lidí a... Přečíst více