Intuice v řízení a životě

Datum publikování na HitPrace.cz: 17. 12. 2018

Nejvyšší hodnotou pro spolupráci a partnerství je osobní odpovědnost. Člověk sám vlastním jménem garantuje svoje sliby a skutky. K tomu stačí, aby měl dostatečné praktické znalosti a opravdu udělal to, co slíbil druhé straně. To je podmínka nutná ke vzájemné spolupráci, nikoliv postačující pro rozvoj firmy či společnosti. K rozvoji je zapotřebí tvořivost, vůle, vytrvalost, pokora a intuice. Všechny tyto vlastnosti jsou nutné pro zlepšování a následný rozvoj. Intuice jako jedna z potřebných vlastností dává směr, kterou cestou se dát, s minimálními ztrátami.


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.