Spolupráce se školami se zaměstnavatelům vyplatí

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 11. 2018

Situace na trhu práce je z pohledu firem dlouhodobě kritická. Počet volných pracovních míst převyšuje počet nezaměstnaných a pracovníci chybí napříč všemi profesemi a obory. Tento stav má ale i jeden pozitivní efekt – ochota zaměstnavatelů spolupracovat se školami nebyla nikdy tak vysoká jako dnes.

Spolupráce? Ano, ale koncepčně!

Přístup části firem je ovšem stále krátkozraký, když nahlíží na školy pouze jako na přímý zdroj pracovní síly a na spolupráci jako na nábor. Stále více firem si ale uvědomuje, že spolupráce se školami je součástí společenské odpovědnosti a v dlouhodobé perspektivě se jim vždy vyplatí.

Nedostatek techniků a řemeslníků se tak řeší aktivitami zaměřenými na žáky základních ale i mateřských škol. Zkušenosti z realizovaných projektů potvrzují význam koncepčního, systematického přístupu. Pokud nemají být exkurze ve firmách a ukázkové dny na středních školách pouze zajímavými výlety a kroužky jen volnočasovou zábavou, musí být jednotlivé aktivity provázány a odborně metodicky vedeny.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR