Možnost práce z domova je stále populárnější

Datum publikování na HitPrace.cz: 26. 11. 2018

V západní a severní Evropě je homeworking, čili práce z domova, již řadu let běžnou formou zaměstnání. V poslední době se tento trend začíná prosazovat i v Česku. Pro zaměstnavatele je výhodou, že nemusí budovat kancelářské prostory a ušetří na energiích. U zaměstnanců je zase populární tím, že umožňuje skloubit pracovní a rodinný život. 

Hlavní výhody pro zaměstnance

člověk nemá žádný pevný pracovní čas a za prací se nemusí přesunovat

flexibilita při vykonávání práce, kterou lze vykonávat podle vlastního rozvrhu

odpadá stres z ranní dopravy, nikdo nekontroluje, kdy začnete pracovat a kdy skončíte

vyhnete se konfliktům s kolegy

ušetříte čas nutný na přesuny do a z práce, který můžete využít efektivněji.

Úskalí a rizika

Práce z domova znamená progresivní přístup k práci, který má však kromě výhod i svá rizika a úskalí pro obě strany. Pro zaměstnance to znamená komunikační izolaci a nemožnost poznat pocity týmové spolupráce. Zaměstnavatelé si musí více hlídat citlivá firemní data a problémem je také vedení týmu. K většímu rozvoji nepřispívá ani dosud poměrně vágní legislativa. Ta totiž ukládá zaměstnavateli stejné povinnosti v oblasti bezpečnosti práce i v případě práce z domova. Toto riziko naštěstí není příliš velké, neboť nejběžnějším typem činnosti z domova je práce na počítači. 

Pozor na komunikační procesy

Potvrzuje se, že například telefon nebo Skype nemůže nahradit osobní kontakt mezi lidmi. Žádný komunikátor nezastoupí pracovní atmosféru v kanceláři a bezprostřední rozhovory o práci i o osobním životě. Obě strany se také musí naučit, jak řešit modelové situace, zda přes telefon, email nebo okamžitou domluvou osobní schůzky. Kombinace práce z domova s osobními schůzkami či poradami se jeví jako ideální řešení. 

Práce z domova a zákoník práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s tímto novým trendem připravilo novelu zákoníku práce, která má m.j. změnit pravidla home office. Změny týkající se práce z domova jsou tyto:

zaměstnavatelé budou muset proplácet náklady, které zaměstnanci při práci z domova vznikají a také dbát, aby lidé při práci z domova netrpěli sociální izolací

náklady na komunikaci se šéfem a kolegy (telefon a internet) by měl podle novely platit zaměstnavatel například v podobě dohodnutého paušálu. Totéž se týká nákladů na tisk a kopírování

vybavení potřebné pro práci z domova by měl zajistit zaměstnavatel. Zároveň bude třeba dohodnout se, jak užívat toto vybavení pro vlastní potřeby

bozp se nemění a zaměstnavatel nemusí navštěvovat obydlí zaměstnance za účelem kontroly dodržování bezpečnosti práce.Zdroj: HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.


Poslední vybrané články na HitPrace.cz

V Česku stoupl počet neschopenek kvůli pracovním úrazům a nemocem.
15. 8. 2019

V Česku loni stoupl počet neschopenek kvůli nemocem a pracovním úrazům. Denně chybělo v práci 211 391 tisíc lidí, což je o 12,3 tisíc více než v roce 2017. Největší absence kvůli úrazům v přepočtu na 100 tisíc pojištěnců... Přečíst více

Časové mezery v životopise: jak je vysvětlit?
15. 8. 2019

Důvodů pro kariérní pauzu může být mnoho. Chcete se věnovat rodině, studiu, cestování anebo si práci právě hledáte. Nebo třeba procházíte nechtěnou pracovní přestávkou z důvodu propouštění. Časové mezery v životopisech se... Přečíst více

Tipy, jak si zpříjemnit práci a předejít stresu
13. 8. 2019

Chodíte z práce psychicky vyčerpaní, frustrovaní a bez nálady? Vaše zaměstnání vás nenaplňuje a chodíte do něj s nechutí? Jednou z možností, jak tuto situaci řešit je změna zaměstnání, ovšem není jediným. Někdy... Přečíst více

Klíč k motivaci – zhmotnit nehmatatelné
13. 8. 2019

Úspěšnost a prosperita každé organizace závisí na dvou aspektech vedení – procesním a lidském. Procesní část je o vytváření strategie a implementaci procesů, systémů a struktury tak, aby bylo strategie dosaženo. Lidská je o... Přečíst více

Přerůstá nám systém certifikací ISO přes hlavu?
11. 8. 2019

Normy ISO jako systémy managementu jakosti patří k nejznámějším standardům kvality v Evropě. „Systém ISO je systémem řízení firem k vytváření kvalitních produktů. Nejde o zvláštní dokumentační balík, který firma vytahuje... Přečíst více