Nevíte, jak vyřešit váš spor – to umí mediace

Datum publikování na HitPrace.cz: 22. 11. 2018

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů za asistence mediátora, který vede obě strany k vzájemně přijatelné dohodě. V USA je mediace využívána v 60% pracovních, obchodních a rodinných sporů.

Pojem mediace je u nás nepříliš znám a to ještě jen v pouhé výseči své funkce: v právním řádu ČR je zakotven institut probační a mediační služby. Ta ovšem usiluje pouze o zprostředkování řešení sporů spojených s trestnou činností. Víceméně organizuje hlavně výkon alternativních trestů, je součástí systému trestní justice.


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.