Rituál hodnocení – jak pracovat s lidským potenciálem v digitální době

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 11. 2018

Nyní, ke konci kalendářního roku, probíhají ve většině firem hodnoticí rozhovory. Je to nejdůležitější aktivita procesu hodnocení zaměstnanců.

Aby tato investice práce a času měla smysl a aby přinesla kýžený efekt, je důležité zaměřit pozornost všech zúčastněných (hodnocených, hodnotitelů, personalistů) na tři oblasti výstupů z hodnoticích rozhovorů.Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR