Práva zaměstnanců na částečný úvazek a dohody na dobu určitou

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 7. 2023
Práva zaměstnanců na částečný úvazek a dohody na dobu určitou
Práva zaměstnanců na částečný úvazek a dohody na dobu určitou

Práce na částečný úvazek a dohody na dobu určitou se stávají čím dál tím populárnějšími formami zaměstnání. Přestože tyto formy nabízejí flexibilitu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, je důležité znát práva, která z nich vyplývají. V tomto článku se zaměříme na práva zaměstnanců pracujících na částečný úvazek nebo na základě dohod na dobu určitou.

Práva zaměstnanců na částečný úvazek

Zaměstnanci na částečný úvazek mají nárok na stejná práva jako zaměstnanci na plný úvazek, pokud jde o:

 • Minimální mzdu
 • Pracovní dobu a odpočinek
 • Ochrana před diskriminací
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Právo na dovolenou a placené volno

Je důležité si uvědomit, že některá práva a nároky, jako je například délka dovolené, mohou být úměrně sníženy podle rozsahu částečného úvazku.

Práva zaměstnanců na dohodách na dobu určitou

Zaměstnanci na dohodách na dobu určitou mají také nárok na stejná práva jako zaměstnanci na dohodách na dobu neurčitou, pokud jde o:

 • Minimální mzdu
 • Pracovní dobu a odpočinek
 • Ochrana před diskriminací
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Právo na dovolenou a placené volno

Zaměstnanci na dohodách na dobu určitou mají navíc právo na:

 • Informace o volných pracovních místech v organizaci
 • Stejné podmínky zaměstnání jako zaměstnanci na dobu neurčitou, pokud jde o mzdu, pracovní dobu, odpočinek, dovolenou, ochranu zdraví a bezpečnost při práci
 • Ochrana před neoprávněným ukončením pracovního poměru
 • Možnost přechodu na dobu neurčitou po určité době trvání dohody na dobu určitou

Je důležité si uvědomit, že některá práva a nároky mohou být omezena nebo upravena v závislosti na konkrétních podmínkách dohody na dobu určitou.

Vždy se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám své pracovní smlouvy a neváhejte se obrátit na odborníky nebo odborové organizace, pokud máte otázky nebo potřebujete pomoc.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.