Upozornění na starší nabídku práce

Prohlížíte si nabídku práce, která je již starší a nemůžeme tak zaručit její aktuálnost.

Podívejte se na novější nabídky práce ZDE.

Vedoucí finančního odboru
Rychvald

Charakteristika vykonávané práce: řídící a koordinační činnost finančního odboru, rozpočtové hospodaření města.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
• věk min.18 let
• způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost dle § 4, odst. 2) zák. 312/2002 Sb. o úřednících, v platném znění (prokazuje zájemce čestným prohlášením)

Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• vzdělání VŠ, ekonomického směru, případně vzdělání SŠ, ekonomického směru s 10-letou praxí
• účetní praxe vítána
• dobrá znalost problematiky rozpočtu a účetnictví pro ÚSC
• obecné znalosti zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
• obecné znalosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění
• organizační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, komunikativnost
• znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
• datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (možno předběžně doložit čestným prohlášením)
• úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný nástup: 04.01.2021
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Způsob podání: písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně Městského úřadu v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu
Informace na telefonu číslo: 596 543 037
Lhůta pro podání přihlášky: do 31.08.2020 do 16.00 hod.

Zkuste i další nabídky práce v okolí:
Detaily o pracovním místě:
Firma: Město Rychvald
Okres Rychvald
Odvětví práce
Pracovní pozice Vedoucí finančního odboru
Směnnost práce Jednosměnný provoz
Nástup do práce od: IHNED
Nabízená mzda: 21 260 Kč - 31 240 Kč Kč/měsíc
Nabídka přidána: 6. 6. 2020
Pracovní pozice aktivní

Kontaktovat zaměstnavatele

Město Rychvald
Město Rychvald, Rychvald, Orlovská /
  • Kontaktní osoba: Jana Sarganková
  • Telefon: 596543037
  • E-mail: sargankova@rychvald.eu
Zajímavé nabídky práce v okolí:
Rychvald - Nabídka práce v okolních lokalitách
Zaujala Vás nabídka práce na pozici Vedoucí finančního odboru ve městě Rychvald? Pošlete svůj životopis firmě Město Rychvald ještě dnes.
Podívejte se i na další nabídky práce:
Rychvald - nejbližší úřady práce