.


ŘEDITEL -KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY


ŘEDITEL -KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opava, Kravaře, Kouty

*KO: Ing. Klára Kudlíková, tel: 553 777 906, e-mail: klara.kudlikova@kravare.cz

VŠ - praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství 4 roky výhodou; odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům); občanská a morální bezúhonnost; zdravotní způsobilost; znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství.

Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):
- přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
- strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. Přihlášky doručte nejpozději do pátku 23.3.2018 do 10:00 hod. na podatelnu Města Kravaře. Adresa: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře. Obálku označte heslem: NEOTEVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ, ZŠ Kravaře - Kouty, Bolatická 9/97.

Odpovědět na inzerát

Doporučujeme podobné pracovní nabídky

ŘEDITEL -KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opava, Kravaře

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace | 26 000 Kč - 36 000 Kč | Přidáno: 15. 2. 2018

Vyhledat další podobné pracovní nabídky v okolí

Opava - všechny nabídky práce

Opava - v kombinaci s oborem práce:

Kontaktovat zaměstnavatele

Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici nebo si chcete vyžádat od zaměstnavatele více informací, vyplňte následující formulář se svými kontaktními údaji, životopisem a stručným průvodním dopisem:

Nahrajte svůj životopis (CV): (povinné!)

Nahrávejte soubory pouze ve formátu doc, docx, pdf.

Podobné pracovní nabídky


ŘEDITEL -KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opava, Kravaře

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace | 26 000 Kč - 36 000 Kč | Přidáno: 15. 2. 2018

STAVBYVEDOUCÍ
Opava, Píšť

Stavitelství SIZO s.r.o. | 25 000 Kč | Přidáno: 6. 1. 2018

STAVBYVEDOUCÍ
Opava, Píšť

FICHNA - HUDECZEK a.s. | 25 000 Kč | Přidáno: 30. 10. 2017

ŘEDITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Opava, Dobroslavice

Obec Dobroslavice | 25 020 Kč | Přidáno: 10. 2. 2018

STAVBYVEDOUCÍ
Opava, Předměstí

EDS Trade s.r.o. | 25 000 Kč - 35 000 Kč | Přidáno: 23. 12. 2017