Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - nabídky práce