VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA


VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA
Prostějov, Prostějov

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na ekonomii nebo právo – podmínkou
. praxe v řídící pozici min. 2 roky – podmínkou
. praxe min. 1 rok ve veřejné správě – podmínkou
. znalost zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce, zákona o rozpočtových pravidlech a občanského zákoníku
. orientace v problematice majetkové správy – nakládání s movitým a nemovitým majetkem, správa, provoz a údržba majetku města
. spolehlivost, ochota k práci, flexibilita, pracovní nasazení a časová nezávislost
. komunikační, řídící a organizační schopnosti
. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
. řidičské oprávnění skupiny B – výhodou
. splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA“.
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 1. 11. 2019
Předpokládaný nástup: prosinec 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Blanka Vysloužilová, MBA, tajemnice MMPv, tel. č. 582 329 705 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Detaily o pracovním místě:
Firma: Statutární město Prostějov
Okres Prostějov
Odvětví práce Administrativa
Pracovní pozice VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA
Směnnost práce Jednosměnný provoz
Nástup do práce od: IHNED
Nabízená mzda: 21 480 Kč - 32 290 Kč
Nabídka přidána: 24. 10. 2019
Pracovní pozice aktivní
Požadavky na kandidáta
Min. vzdělání Vysokoškolské
Pracovně právní vztah Plný

Kontaktovat zaměstnavatele

Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici nebo si chcete vyžádat od zaměstnavatele více informací, vyplňte následující formulář se svými kontaktními údaji, životopisem a stručným průvodním dopisem:

Nahrajte svůj životopis (CV): (povinné!)

Nahrávejte soubory pouze ve formátu doc, docx, pdf.
Zaujala Vás nabídka práce na pozici VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA ve městě Prostějov? Pošlete svůj životopis firmě Statutární město Prostějov ještě dnes.
Pokud hledáte další podobné nabídky práce, podívejte se na aktuální pracovní místa Prostějov - Administrativa
Prostějov - nejbližší úřady práce