• Směnnost
  Jednosměnný provoz
 • Min. požadované vzdělání:
  VŠ Bakalářské
 • Počet pracovních míst:
  1

 • Pracovněprávní vztah:
  Pracovní poměr - plný úvazek
 • Vhodnost pracovního místa pro typy zaměstnanců:
  Zdravé osoby
 • Nabízené výhody k volnému místu:
  Jiné výhody (25 dní dovolené, stravenky, příspěvek ze sociálního fondu)

 • Nabízená mzda:
  23 000 - 34 000 Kč/měsíc
REFERENT/KA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Náměšť nad Oslavou

" místo výkonu práce: SO ORP Náměšť nad Oslavou
" pracovní poměr na dobu neurčitou
" předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2022 (dle dohody možný ihned)
" platová třída: 11 - dle NV č. 341/2017 Sb.

Stručné vymezení pracovní náplně:
" samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s problémovými rodinami a jednotlivci
" zajišťování funkce kolizního opatrovníka při zastupování nezletilých dětí u soudu, notářství, zprostředkování odborné pomoci,
" spolupráce s ústavními zařízeními, školskými a zdravotnickými zařízeními, soudy, orgány činnými v trestním řízení, obecními úřady, atd. v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
" další činnosti vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
" státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
" věk alespoň 18 let
" způsobilost k právním úkonům
" bezúhonnost
" znalost jednacího jazyka
" a dále předpoklady dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách)

Požadujeme:

vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

obor vzdělání: v souladu s § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách

znalosti/dovednosti:
" znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, orientace v zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, 500/2004 Sb., správní řád, a dalších zákonech týkající se SPOD (např. zák. č.: 99/1963 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb., 292/2013 Sb., 109/2002 Sb., 89/2012 Sb.)
" psychická odolnost, velice dobré komunikační schopnosti,
" vnímavost, spolehlivost, samostatnost
" dobrá uživatelská znalost práce na PC
" řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

Dále výhodou:
" praxe při výkonu sociálně právní ochrany dětí
" ZOZ k výkonu správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
" jméno, příjmení a titul uchazeče datum a místo narození uchazeče
" státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu uchazeče
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
" kontaktní spojení (telefon, e-mail) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
" strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
" motivační dopis v rozsahu max. 1 strana A4,
" originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pro vyplnění přihlášky je možno využít vzor přihlášky dostupný na http://namestnosl.cz/volna-pracovni-mista/d-3169/p1=2882

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VŘ - referent SPOD" osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 18. 10. 2021.

Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Tomáš Nevrtal, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 568 619 170, e-mail: nevrtal@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz.

Upozornění pro uchazeče:
Město Náměšť nad Oslavou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo neuzavřít s žádným z uchazečů pracovní smlouvu.

Detaily o pracovním místě:
Firma: Město Náměšť nad Oslavou
Okres Náměšť nad Oslavou
Pracovní pozice REFERENT/KA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Směnnost práce Jednosměnný provoz
Nástup do práce od: IHNED
Nabízená mzda: 23 000 - 34 000 Kč/měsíc
Nabídka přidána: 28. 11. 2021
Pracovní pozice aktivní
Odpovědět na inzerát    98 lidí si již prohlédlo tuto nabídku práce.
Zajímavé nabídky práce v okolí:
Náměšť nad Oslavou - Nabídka práce v okolních lokalitách
Zaujala Vás nabídka práce na pozici REFERENT/KA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ve městě Náměšť nad Oslavou? Pošlete svůj životopis firmě Město Náměšť nad Oslavou ještě dnes.
Náměšť nad Oslavou - nejbližší úřady práce