.


ÚŘEDNÍK ODBORU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ


ÚŘEDNÍK ODBORU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory

ÚŘEDNÍK ODBORU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Hlavní charakteristika vykonávané práce:
- Řízení a koordinace přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů.
- Zajišťování finančního řízení v rámci operačních programů strukturálních fondů.
- Finanční kontrola účetních dokladů.
- Posuzování způsobilosti výdajů v rámci vyúčtování projektů.
- Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.

Výhodou:
- Praxe a zkušenosti v projektovém řízení investičních i neinvestičních projektů.
- Praxe v oblasti strukturálních fondů EU a národních dotačních programů, všeobecný přehled o strukturálních fondech, národních programech a podmínkách čerpání.
- Zkušenosti a orientace v oblasti veřejných zakázek.
- Aktivní znalost anglického jazyka.
- Řidičský průkaz sk. B.
- Velmi dobrá znalost práce s PC, zejména MS Office, internet.

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email)

Místo a způsob podání přihlášky:
osobně na podatelně krajského úřadu
písemně na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Naděžda Domecká
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte u Ing. Květy Hryszové, tel.č. 354 222 401

Odpovědět na inzerát

Doporučujeme podobné pracovní nabídky

Úředník odboru sociálních věcí
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 22 160 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

ÚŘEDNÍK/CE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 20 450 Kč | Přidáno: 8. 5. 2018

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

ASISTENT PROJEKTU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

Vyhledat další podobné pracovní nabídky v okolí

Karlovy Vary - všechny nabídky práce

Karlovy Vary - v kombinaci s oborem práce:

Kontaktovat zaměstnavatele

Karlovarský kraj (IČ: 70891168)
Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
  • Kontaktní osoba: Naděžda Domecká
  • Telefon:
  • E-mail:

Podobné pracovní nabídky


ZAMĚSTNANEC ODBORU VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

MANAGER
Karlovy Vary

TOUT-PUISSANT ALMAZ s.r.o. | 15 000 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

administrativní asistent
Karlovy Vary

PREMIUM TOUR MANAGEMENT s.r.o. | 15 000 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018

FINANČNÍ MANAŽER/KA ORGANIZACE
Karlovy Vary, Toužim, Dobrá Voda

Český západ, o.p.s. | 24 000 Kč - 29 000 Kč | Přidáno: 6. 5. 2018