.


ÚŘEDNÍK ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY


ÚŘEDNÍK ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
Karlovy Vary, Dvory

ÚŘEDNÍK ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Požadavky:
- znalost právních předpisů týkajících se územních samosprávných celků, finanční kontroly a účetnictví
- schopnost rychlé orientace v dalších zákonných normách
- schopnost týmové i samostatné práce při řešení zadaných úkolů
- analytické myšlení a schopnost prezentace a argumentace vlastních úsudků
- výborné organizační a komunikační schopnosti a vystupování
- ochota k osvojování nových znalostí a dovedností
- pečlivost, přesnost, smysl pro zodpovědnost, svědomitost a důslednost
- odolnost vůči stresu

Výhodou:
- znalosti z oboru kontrola, finanční kontrola, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky
- praxe ve veřejné správě (zejména v oblasti výkonu interního auditu či kontroly)
- osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, správní činnost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
- řidičský průkaz sk. B

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo, případně email)

Místo a způsob podání přihlášky:
osobně na podatelně krajského úřadu
písemně na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Naďa Domecká
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bližší informace o činnostech odboru získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz pod ikonou příslušného odboru, případně
na tel. č. 354 222 205 u Ing. Drahomíry Stefanovičové

Odpovědět na inzerát

Doporučujeme podobné pracovní nabídky

ÚŘEDNÍK ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 20 450 Kč | Přidáno: 20. 1. 2018

VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK HMOTNÉ NOUZE
Karlovy Vary, Dvory

Úřad práce České republiky | 18 810 Kč | Přidáno: 31. 1. 2018

ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - SPECIALISTA DÁVEK PNP A DOZP
Karlovy Vary, Dvory

Úřad práce České republiky | 17 360 Kč | Přidáno: 31. 1. 2018

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 22 160 Kč | Přidáno: 15. 2. 2018

ASISTENT PROJEKTU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 3. 2. 2018

Vyhledat další podobné pracovní nabídky v okolí

Karlovy Vary - všechny nabídky práce

Karlovy Vary - v kombinaci s oborem práce:

Kontaktovat zaměstnavatele

Karlovarský kraj (IČ: 70891168)
Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
  • Kontaktní osoba: Naděžda Domecká
  • Telefon:
  • E-mail:

Podobné pracovní nabídky


ÚŘEDNÍK ODBORU KANCELÁŘE ŘEDITELKY ÚŘADU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 18 690 Kč | Přidáno: 24. 2. 2018

PRODEJCE/KYNĚ PARTNERSKÉ PRODEJNY VODAFONE - ASISTENT/KA PRODEJE
Karlovy Vary

PARTNER VFKV s.r.o. | 14 500 Kč | Přidáno: 31. 10. 2017

MANAŽER/KA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
Karlovy Vary

ASISTOUR s.r.o. | 20 000 Kč - 30 000 Kč | Přidáno: 30. 10. 2017

DORUČOVATEL/KA
Karlovy Vary

Mediaservis, s.r.o. | 120 Kč - 140 Kč | Přidáno: 9. 1. 2018

ÚČETNÍ
Karlovy Vary, Bohatice

EUROTHERM - KV s.r.o. | 25 000 Kč - 30 000 Kč | Přidáno: 10. 1. 2018