.


ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU


ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Karlovy Vary, Dvory

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU

Výhodou:
- vysokoškolské vzdělání v oboru obchodního práva nebo práva ve veřejné správě
- znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- orientace v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- zkušenosti v oblasti administrace veřejných zakázek
- organizační a komunikační schopnosti
- praxe ve státní správě nebo samosprávě
- uživatelská znalost práce s PC a MS Office, znalost práce s MS Access
- řidičský průkaz sk.B

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email)

Způsob podání přihlášky:
osobně na podatelně krajského úřadu
písemně na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Naděžda Domecká
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz, pod ikonou příslušného odboru, případně na tel.č. 354 222 432 u vedoucího odboru Ing. Tomáše Brtka

Odpovědět na inzerát

Doporučujeme podobné pracovní nabídky

ÚŘEDNÍK ODBORU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 18 810 Kč | Přidáno: 15. 2. 2018

ASISTENT PROJEKTU
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 17 360 Kč | Přidáno: 3. 2. 2018

VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK HMOTNÉ NOUZE
Karlovy Vary, Dvory

Úřad práce České republiky | 18 810 Kč | Přidáno: 31. 1. 2018

ÚŘEDNÍK ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 20 450 Kč | Přidáno: 20. 1. 2018

ÚŘEDNÍK ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 22 160 Kč | Přidáno: 15. 2. 2018

Vyhledat další podobné pracovní nabídky v okolí

Karlovy Vary - všechny nabídky práce

Karlovy Vary - v kombinaci s oborem práce:

Kontaktovat zaměstnavatele

Karlovarský kraj (IČ: 70891168)
Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
  • Kontaktní osoba: Naděžda Domecká
  • Telefon:
  • E-mail:

Podobné pracovní nabídky


ÚŘEDNÍK ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
Karlovy Vary, Dvory

Karlovarský kraj | 22 160 Kč | Přidáno: 15. 2. 2018

PR SPECIALISTA
Karlovy Vary

Central Management Restaurants s.r.o. | 18 000 Kč - 21 000 Kč | Přidáno: 8. 12. 2017

DISPEČER
Karlovy Vary

ANNA BOHEMIA s.r.o. | 18 000 Kč - 25 000 Kč | Přidáno: 30. 10. 2017

PRACOVNÍK/CE PROGRAMŮ RESOCIALIZACE - DLUHOVÝ A PRACOVNÍ PORADCE
Karlovy Vary, Ostrov

Člověk v tísni, o.p.s. | 18 000 Kč | Přidáno: 30. 10. 2017

PERSONALISTA
Karlovy Vary, Dvory

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech | 18 810 Kč - 28 320 Kč | Přidáno: 28. 11. 2017