5 věcí, které vzdálení zaměstnanci potřebují pro produktivní kariéru

Datum publikování na HitPrace.cz: 6. 10. 2020
5 věcí, které vzdálení zaměstnanci potřebují pro produktivní kariéru

Zatímco zaměstnanci, kteří jsou neustále na očích se nijak nemusí snažit o své zviditelnění, vzdálení pracovníci se musí na svou kariéru více zaměřit, pokud chtějí dosáhnout úspěchu. Práce na dálku se stává stále více oblíbenou a mnoho zaměstnavatelů se snaží své kolegy plně podporovat, aby je udržely v plnění úkolů a směřovali ke správným cílům.

Systém řízení času

Sebekázeň je pravděpodobně nejobtížnější součástí práce na dálku. Organizace času a eliminace rozptýlení je náročným úkolem, ale systémy řízení času pomáhají. Vzdálení pracovníci mohou stahovat počítačové programy, které blokují rozptýlení, a mohou spravovat pracovní postup pomocí osobních nástrojů, jako jsou chytré hodinky, které pomáhají s hlasovými příkazy a rychlými připomenutími.

Možnosti vytváření sítí

Zaměstnanci, kteří pracují z domova musí být v kontaktu se svými nadřízenými i kolegy. Pravidelná komunikace prostřednictvím videohovorů namísto e-mailu nebo zasílání zpráv je nejlepší formou kontaktu pro vytvoření úspěšné sítě. Vzdálení pracovníci musí být více aktivní při vytváření spojení, která budou podporovat jejich profesní cíle. Spolupráce s kolegy, kromě těch, s nimiž jste v kontaktu, je náročná, pokud od nich nemáte zpětnou vazbu. Společnosti mohou pomoci nastavením síťových zdrojů a událostí pro připojení vzdálených pracovníků k sobě navzájem a zaměstnancům v kanceláři.

Citlivost

Vzdálená práce se zdá obtížnější, když je komunikace nečinná. Vzdálení pracovníci jsou efektivnější s rychlými odpověďmi. Rychlé odpovědi vám pomohou vytvořit si „přítomnost“ v kanceláři nebo u manažera, a to i při práci z domova.

Flexibilita

Výhodou práce na dálku je svoboda výběru pracovní doby. Podpora flexibility pro pracovníky a manažery udržuje funkční strukturu na dálku. Když v tomto prostředí bude komunikace nepravidelná, bude práce na dálku náročnější. Svoboda a menší interakce mezi zaměstnanci mohou představovat nové výzvy. Naučit se, jak se vypořádat s jevem vzdálené práce, často vyžaduje trpělivost a úsilí.

Technologie

Jedním z důvodů, proč je práce z domova a možná oblíbená, je to, že technologie vytváří nové možnosti. Dodržování pracovního postupu a plnění úkolů znamená, že musíte vědět, jak zacházet s technologií. Videochaty, software pro sledování času, práce online a další jsou významnou součástí práce z domova. Pracovníci, kteří vědí, jak používat a opravit technologie, mají práci na dálku snadnější. Znalosti programů, nástrojů a komunikačních kanálů může zlepšit domácí pracoviště.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.